Za uchwałą w sprawie uzupełnienia składu osobowego komisji śledczej ds. wyborów korespondencyjnych o posła Michała Wójcika (PiS) głosowało 419 posłów, nikt nie był przeciw, a 5 posłów wstrzymało się od głosu.

W połowie lutego komisja śledcza ds. wyborów korespondencyjnych wykluczyła ze składu komisji posła Pawła Jabłońskiego (PiS). W głosowaniu nad wykluczeniem nie wzięli udziału posłowie PiS, którzy wyszli z sali razem z Jabłońskim.

Przewodniczący komisji Dariusz Joński (PiS) zapowiedział wówczas w rozmowie z dziennikarzami, że złoży wniosek o powołanie Jabłońskiego na świadka.

Wykluczenie Jabłońskiego miało związek z tym, że na poprzednim posiedzeniu komisja śledcza odtajniła e-maile ze służbowej skrzynki Michała Dworczyka, z czasów, kiedy był szefem KPRM i konfrontowała go z nimi.

Reklama

W jednym z tych maili (datowanym na 13 maja 2020 r.) padło nazwisko ówczesnego wiceministra spraw zagranicznych Pawła Jabłońskiego. W mailu tym b. szef KPRM miał napisać, że przeprowadził konsultacje z Pawłem Jabłońskim w sprawie decyzji premiera dotyczącej przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych.

Po ujawnieniu maila, w którym mowa była o konsultacjach z Jabłońskim przewodniczący komisji Dariusz Joński (KO) zwrócił się do jej doradców o wydanie opinii w sprawie możliwości wykluczenia Jabłońskiego ze składu osobowego komisji.