W poniedziałek 11 marca o godzinie 10:00 swoje prace wznowi komisja śledcza do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 12 listopada 2019 r. do dnia 20 listopada 2023 r. W harmonogramie prac komisji zaplanowano przesłuchanie dwóch osób.

Harmonogram prac komisji 11 marca 2024

  • Przesłuchanie Jakuba Osajdy, Dyrektora Biura Prawnego i Zarządzania Zgodnością Ministerstwa Spraw Zagranicznych do 15 września 2023 r., wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 12 listopada 2019 r. do dnia 20 listopada 2023 r.
  • Przesłuchanie Marii Wiktorii Raczyńskiej, asystentki w Gabinecie Politycznym Ministra Spraw Zagranicznych, oddelegowanej do pełnienia zadań asystentki Wiceministra Piotra Wawrzyka w okresie od kwietnia 2021 r. do 2023 r., wezwanej w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 12 listopada 2019 r. do dnia 20 listopada 2023 r.
Reklama

Gdzie obejrzeć transmisję?

Transmisję na żywo z prac komisji śledczej ds. afery wizowej można oglądać m.in. na stronach Sejmu oraz na sejmowym profilu na platformie YouTube.