Za uzupełnieniem głosowało 227 posłów, 221 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

W piątek sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu rozpatrywała uchwałę Senatu ws. nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji.

Komisja Kultury negatywnie zaopiniowała uchwałę Senatu, zarekomendowała Sejmowi odrzucenie uchwały Senatu.

Posłowie opozycji wielokrotnie zgłaszali uwagi, że komisja jest "nielegalna" i zwołana w "nieregulaminowym trybie". Cześć posłów opozycji w trakcie głosowania opuściła obrady Komisji.

9 września Senat odrzucił nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji. Przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji ma na celu uszczelnienie i uściślenie obowiązujących od 2004 r. przepisów, które mówią o tym, że właścicielem telewizji czy radia działających na podstawie polskich koncesji mogą być podmioty z udziałem zagranicznym, pozaeuropejskim nieprzekraczającym 49 proc.