Skończy się za to instrumentalne wszczynanie postępowań karnoskarbowych tuż przed upływem terminu przedawnienia podatku. Wszystko to wynika z projektu nowelizacji ordynacji podatkowej, do którego dotarł DGP. Projekt autorstwa Ministerstwa Finansów nie został jeszcze oficjalnie opublikowany, znajduje się w konsultacjach wewnętrznych.
Przewidziano w nim wiele zmian, istotnych zarówno dla fiskusa, jak i dla podatników. Przykładowo skarbówka nie odda przedsiębiorcom nadpłaconego VAT lub akcyzy, jeżeli ciężar finansowy zawyżonego podatku poniósł już konsument, płacąc więcej za towar lub usługę. Przed odmową zwrotu nadpłaty fiskus będzie musiał wykazać, że przedsiębiorca nie poniósł finansowego uszczerbku.
Jednak najważniejsze zmiany dotyczą wspomnianego już przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz blokowania kont.
Od czerwca 2023 r. wszczęcie postępowania w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe nie wstrzyma już biegu przedawnienia podatku. Dzisiejszy przepis – jak twierdzą podatnicy oraz ich doradcy – fiskus wykorzystuje instrumentalnie, po to właśnie, aby nie dopuścić do przedawnienia.
Więcej na ten temat możesz przeczytać w poniedziałkowym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej oraz w eDGP.