Kolejny zwrot akcji w sprawie zmian na stanowisku prokuratora krajowego. Jak ustalił DGP, do Sądu Najwyższego skierowano w środę pytanie prawne dotyczące przepisów, na mocy których do czynnej służby został przywrócony poprzedni prokurator krajowy Dariusz Barski. Zadał je Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku, który chce wiedzieć, czy przepis ten jest przepisem ustrojowym, który statuuje w swej treści „szczególną podstawę do przywrócenia do służby czynnej na ostatnio zajmowane stanowisko lub stanowisko równorzędne prokuratora pozostającego w dniu jej wejścia w życie w stanie spoczynku, którego moc obowiązująca nie została ograniczona w czasie”.

Ponadto SR pyta, czy przywrócenie na podstawie tej regulacji prokuratora w stanie spoczynku i późniejsze powołanie go przez prezesa Rady Ministrów na wniosek prokuratora generalnego wywołało skutki prawne. Ewentualnie, gdyby SN odmówił podjęcia uchwały lub udzielenia odpowiedzi na tak postawione pytania, sąd rejonowy wyraża potrzebę przesądzenia przez SN, czy powołanie na stanowisko PK w opisanej procedurze sprawia, że jego decyzje w przedmiocie mianowania przez niego asesorów prokuratorskich podjęte w związku z udzielonym mu upoważnieniem przez prokuratora generalnego „nie wywołują skutków prawnych i tym samym osoby te nie są umocowane do pełnienia funkcji asesora prokuratorskiego”.

Pytania skierowane do SN do efekt coraz częstszych prób podważania przez obrońców umocowania asesorów powołanych przez Dariusza Barskiego. Uznają oni, że skoro nie został on skutecznie przywrócony do służby to nie mógł powołać na stanowiska asesorów prokuratury 319 absolwentów.

Reklama

Więcej w jutrzejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej