Według wstępnych danych spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych – o 29,1 proc., w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) – o 25,9 proc., w produkcji napojów – o 13,8 proc., metali – 12,5 proc., wyrobów z metali – o 10,3 proc., w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 9,6 proc., w produkcji maszyn i urządzeń – o 9,3 proc., mebli – o 8,1 proc.

Z kolei wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z marcem 2023 roku, wystąpił w 8 działach, m.in. w gospodarce odpadami; odzysku surowców – o 7,5 proc., w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 4,5 proc., pozostałego sprzętu transportowego – o 2,1 proc.

map/ ana/