W przypadku większości dyskusji o gospodarce pada hasło "przed nami dekada kłopotów". Kiedy rozmawiają przedstawiciele instytucji finansowych to zastanawiają się, jakie powinny być strategie na to, aby odpowiednio zarządzać inwestycjami.

Jak zaznacza dr Marek Rozkrut, w najbliższym czasie powinniśmy być przygotowani na utrzymującą się bardzo wysoką zmienność. Po tym okresie nastąpi pewne uspokojenie. Ale nie będzie to powrót do okresu sprzed pandemii.

- Musimy pamiętać, że będziemy mieć do czynienia z zsynchronizowanym wzrostem zapotrzebowania na wiele zasobów, materiałów, surowców, a także na kapitał ludzki - dodaje.

Zapraszamy do obejrzenia całej rozmowy.

Reklama