W zależności od praktyki branżowej akceptowalność noty debetowej jest różna. Jednostronne wystawianie not debetowych daje duże pole do nadużyć.

Zaletą noty debetowej jest możliwość dokonania częściowej płatności z tytułu faktury i późniejszego wyjaśnienia sporu.

Nota debetowa jest przeciwieństwem noty uznaniowej (kredytowej) wystawionej przez sprzedającego w celu obniżenia kwoty faktury.

Zobacz też: