Zlecenie trailing stop jest modyfikacją zlecenia stop loss, dlatego też nazywane jest też ruchomym stop lossem. W przypadku zmiany ceny rynkowej korzystnej dla inwestora, poziom stop loss ograniczający straty zostanie automatycznie przesunięty zgodnie z ruchem ceny, pozwalając zachować osiągnięty już zysk w przypadku niekorzystnych zmian rynkowych.

Podstawowym parametrem zlecenia trailing stop jest określany w puntach poziom aktywacji przesunięcia stop loss.

Biura maklerskie udostępniają tego typu zlecenia swoim klientom w ramach własnych systemów transakcyjnych lub aplikacji, która podczas handlu musi być włączona na komputerze inwestora.

Zobacz też: