Termin ten utożsamiany jest z zabudowanymi i zurbanizowanymi nieruchomościami gruntowymi, a także z zabudowanymi gruntami rolnymi.

Zobacz też: