W przypadku opcji kupna (call), określenie in the money oznacza, że wartość instrumentu bazowego jest wyższa od ceny wykonania. W przypadku opcji sprzedaży (call), oznacza, że aktualna wartość instrumentu bazowego jest niższa od ceny wykonania.

Zobacz też: