Najczęściej leasingobiorcami są przedsiębiorcy, rzadziej osoba fizyczna. Z uwagi na przepisy podatkowe leasingobiorcami są przeważnie spółki handlowe, spółki cywilne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które prowadzą pełną księgowość.

Zobacz też: