Dla emitenta rolowanie obligacji jest sposobem na odroczenie terminu wykupu obligacji.

Zobacz też: