Wskaźnik LTV podawany jest w procentach. Czym wyższe jest LTV, tym większe ryzyko ponosi bank udzielający kredytu a więc marża kredytowa może być wyższa.