Indeks sWIG80 jest następcą Warszawskiego Indeksu Rynku Równoległego WIRR, który był notowany od 31 grudnia 1994 r. Zmiana nastąpiła po sesji z 16 marca 2007 r.

Podstawowym warunkiem kwalifikacji spółki do indeksu jest posiadanie przez nią w wolnym obrocie minimum 10 proc. wyemitowanych akcji o wartości powyżej 1 mln EUR. Żadna ze spółek wchodzących w skład sWIG80 nie może przekroczyć 10 proc. udziały w indeksie.

Indeks sWIG80 jest obliczany co 60 sekund.

Zmian w indeksie dokonuje się raz na trzy miesiące w każdy trzeci piątek marca, czerwca, września i grudnia.

Formuła obliczania:

gdzie:

Zobacz też: