MZ zaznacza, że planowane są kolejne edycje programu. Jest on skierowany do studentów wybranych kierunków medycznych oraz osób, które chcą rozpocząć kształcenie w tych dziedzinach. MZ oferuje wsparcie w postaci stypendium i dofinansowania. Cały program potrwa do 2026 r. i jest realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

KPO: Stypendia dla najwybitniejszych studentów

Celem systemu zachęt jest zwiększenie liczby osób podejmujących studia na kierunkach medycznych oraz osób rozpoczynających pracę w zawodach medycznych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wsparcie w postaci stypendiów oraz dofinansowania studentów kształcących się na kierunkach medycznych oraz opiekę mentorską dla studentów, jak i absolwentów.

Reklama

W ramach programu wydzielono trzy kategorie, jedna z nich to stypendia dla najwybitniejszych studentów, którzy rozpoczęli naukę w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023 na kierunkach: lekarski, lekarsko-dentystyczny, analityka medyczna, fizjoterapia oraz farmacja. Takie stypendium może wynieść maksymalnie 3 tys. zł. Jest przyznawane na trzy lata. Student otrzymuje je przez 9 miesięcy roku akademickiego (od października do czerwca). Otrzyma je prawie 1 tys. studentów z 21 uczelni publicznych i niepublicznych. Łącznie to ponad 80 mln zł.

KPO: Dofinansowanie do studiów niestacjonarnych

Druga kategoria to stypendia dla najwybitniejszych studentów, którzy rozpoczęli naukę w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023 na kierunkach: pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne. Stypendium może wynieść maksymalnie 1,5 tys. zł. Jest przyznawane na trzy lata. Student otrzymuje je przez 9 miesięcy roku akademickiego (od października do czerwca). Te stypendia otrzyma prawie 2 tys. studentów z 34 uczelni publicznych i niepublicznych. Łącznie to prawie 59 mln zł.

Trzecia kategoria to dofinansowanie do studiów niestacjonarnych na uczelniach publicznych oraz stacjonarnych i niestacjonarnych na uczelniach niepublicznych dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023 na kierunkach: pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne. Student otrzymuje wsparcie na sześć semestrów. Może ono wynieść maksymalnie: na kierunku pielęgniarstwo – 6,5 tys. zł za rok studiów, na kierunku położnictwo – 6 tys. zł za rok studiów, na kierunku ratownictwo medyczne – 6,5 tys. zł za rok studiów. Bezzwrotne wsparcie otrzyma 775 studentów z 15 uczelni publicznych i niepublicznych. Łącznie to ponad 14 mln zł.

MZ podkreśla, że wkrótce planowana jest kolejna edycja programu. Przypomina, że aby otrzymać wsparcie, trzeba wziąć udział w konkursie, a informacje o nowych konkursach opublikujemy na stronie internetowej.