Harmonogram prac komisji 28 maja

Na wtorek zaplanowano dwa przesłuchania.

  • Przesłuchanie Daniela Obajtka, byłego Prezesa Zarządu Polskiego Koncernu Naftowego Orlen S.A., wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 12 listopada 2019 r. do dnia 20 listopada 2023 r.
  • Przesłuchanie Tomasza Hinca, byłego Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Grupa Azoty S.A., wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 12 listopada 2019 r. do dnia 20 listopada 2023 r.
Reklama

Komisja chce kary dla Daniela Obajtka

Komisja śledcza ds. tzw. afery wizowej zdecydowała we wtorek o wystąpieniu do Sądu Okręgowego w Warszawie o nałożenie 3 tys. zł kary porządkowej na b. prezesa Orlenu Daniela Obajtka za niestawienie się, bez usprawiedliwienia, na przesłuchanie.

B. szef Orlenu został wezwany na wtorkowe posiedzenie komisji śledczej ds. tzw. afery wizowej, która chciała go pytać m.in. o zatrudnianie obcokrajowców przy inwestycji spółki Olefiny III. Obajtek nie stawił się na posiedzenie, tłumacząc, że formalnie nie dotarło do niego wezwanie.

Zdaniem szefa komisji Michała Szczerby, Obajtek został skutecznie powiadomiony o wezwaniu na posiedzenie komisji, co b. prezes Orlenu miał potwierdzić w zamieszczonym w mediach społecznościowych oświadczeniu.

Ta opinia spotkała się z krytyką członków komisji z PiS.

Ostatecznie większością głosów przyjęto uchwałę, której projekt złożyła grupa członków komisji, o wystąpienie do sądu o nałożenie 3 tys. zł kary porządkowej na b. szefa Orlenu. Za przyjęciem uchwały głosowało 7 posłów, przeciwko 4. Szczerba powiedział też, że Obajtek zostanie wezwany na przesłuchanie ponownie.

Zgodnie z ustawą o sejmowych komisjach śledczych w przypadku, gdy osoba bez usprawiedliwienia nie stawi się na wezwanie komisji, bez zezwolenia komisji opuści miejsce czynności przed jej zakończeniem albo bezpodstawnie uchyli się od złożenia zeznań lub złożenia przyrzeczenia, komisja może zwrócić się do Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem o zastosowanie kary porządkowej. Do postępowania w takiej sprawie oraz wykonania orzeczonej kary porządkowej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania karnego i Kodeksu karnego wykonawczego.

Gdzie obejrzeć transmisję?

Transmisję z prac komisji śledczej można obejrzeć na stronach Sejmu oraz na profilu sejmowym na platformie YouTube.