Chęć głosowania na Koalicję Obywatelską zadeklarowało 33,8 proc ankietowanych (wzrost o 0,7 pkt proc.), na Prawo i Sprawiedliwość chciałoby oddać swój głos 32,1 proc. respondentów (wzrost o 0,8 pkt proc.), a na Konfederację - 9 proc. (bez zmian).

Trzecia Droga i Lewica poza podium

Trzecia Droga, która w poprzednim sondażu IBRiS dla Onetu znajdowała się na podium, może obecnie liczyć na poparcie 8,7 proc. badanych (spadek o 2,9 pkt proc.). Na Lewicę głos oddałoby 6,9 proc. (spadek o 1,3 pkt proc.), z kolei 0,3 proc. badanych zadeklarowało chęć oddania głosu na inne ugrupowanie. 9,2 proc. ankietowanych pytanych o to, na kogo by zagłosowali, odparło: "trudno powiedzieć" (wzrost o 2,6 pkt proc.).

Reklama

Respondenci pytani byli też w sondażu o to, czy wzięliby udział w wyborach parlamentarnych. Na tak postawione pytanie ponad połowa badanych - 59,8 proc. - odpowiedziała twierdząco, z czego 42,1 proc. badanych - "zdecydowanie tak", a 17,7 proc. - "raczej tak". Nie planuje uczestniczyć w wyborach 34,8 proc. respondentów, z czego 21,7 proc. - zdecydowanie nie, a 13,1 proc. - raczej nie. 5,4 proc. ankietowanych nie podjęło jeszcze decyzji ws. udziału w wyborach.

Badanie IBRiS dla Onetu przeprowadzono metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na reprezentatywnej próbie 1100 osób w dniach 18-19 czerwca 2024 r.

Autor: Adrian Kowarzyk