Badanie fundacji Bertelsmann Stiftung pokazuje, że wiele rodzin wielodzietnych zmaga się z problemami finansowymi. Prawie ⅓ rodzin z trojgiem lub większą liczbą dzieci jest klasyfikowana w grupie o niskich dochodach.

Rodziny z co najmniej trojgiem dzieci (w przypadku wszystkich landów) są prawie trzykrotnie bardziej narażone na ubóstwo niż rodziny, które posiadają dwójkę dzieci. Średni wskaźnik aktywności zawodowej wśród wielodzietnych matek wynosi 34,6 proc., natomiast udział w rynku pracy ojców z trojgiem lub większą liczbą dzieci to 77 proc.

Obecnie co druga matka (trojga lub większej liczby dzieci) ma średnie wykształcenie, a co piąta zdobyła wyższe wykształcenie. Jak zaznaczają niemieckie media, odsetek takich wielodzietnych matek wzrósł ponad trzykrotnie w przypadku jednego pokolenia.

Reklama

Wielodzietne rodziny w Niemczech – jak zaznacza Welt – to wciąż rzadkość (w porównaniu do Irlandii oraz Finlandii). Z danych za 2021 r. wynika, iż z ok. 8,25 mln rodzin (z potomstwem w wieku poniżej 18. roku życia) jedynie 1,3 mln miało troje lub więcej dzieci.

40,7 proc. stanowią rodziny z jednym dzieckiem, dwoje dzieci – 43,5 proc., troje –12 proc., czworo – 2,7 proc., z kolei pięcioro lub więcej –1 proc. Najwięcej rodzin wielodzietnych mieszka w Badenii-Wirtembergii (18,5 proc.), najmniej w Brandenburgii (7,7 proc.).

Wśród rodzin z pięciorgiem dzieci 74,1 proc. ma pochodzenie imigranckie, wśród rodzin z jednym dzieckiem to 36,4 proc., z kolei wśród rodzin z trojgiem to 50,5 proc.