"KUL jest ósmą uczelnią cywilną w kraju, z którą takie porozumienie zostało podpisane" – powiedział dyrektor CDiS SZ w Bydgoszczy płk dr Andrzej Lis podczas piątkowej uroczystości w Lublinie.

Płk Lis przypomniał, że KUL jest jednym z najaktywniejszych uczestników realizowanego przez CDiS SZ od 2019 r. projektu "Nowe Urządzenie Polskie – NUP 2X35". Jego kluczowym elementem – wskazał – jest analiza szeroko rozumianego środowiska bezpieczeństwa.

"W analizie wychodzimy poza aspekty militarne, staramy się zwracać uwagę na kwestie geopolityczne, ekonomiczne, społeczne, technologiczne, środowisko naturalne, rozwój infrastruktury, procesy urbanizacyjne" – wyjaśnił, dodając, że w tych analizach CDiS SZ jest bardzo mocno wspierane przez ok. 40 uczelni wojskowych i cywilnych.

Reklama

Prorektor KUL ds. studentów, doktorantów i rozwoju prof. Beata Piskorska wyraziła nadzieję, że przedstawiciele CDiS SZ i lubelskich jednostek wojskowych będą dzielić się ze studentami specjalistyczną wiedzą podczas zajęć na uczelni i praktyk, w ramach kół naukowych i organizacji uczelnianych. Zwróciła też uwagę na rolę współpracy przy organizacji dyskusji naukowych i seminariów.

"Mamy kierunki studiów, które są ściśle związane z kształceniem w zakresie bezpieczeństwa, stosunków międzynarodowych, geopolityki, politologii, jak również dyplomacji. Myślę, że w tym obszarze współpraca będzie kluczowa i owocna" – powiedziała, dodając, że na współpracy skorzystają m.in. studenci kierunku bezpieczeństwo narodowe.

Dowódca Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady LITPOLUKRBRIG w Lublinie gen. bryg. Jarosław Mokrzycki przyznał, że relacje między uczelniami a SZ obu stronom bardzo się opłacają.

"My przedstawiamy informacje i wiedzę fachową, ale z drugiej strony narzędzia analityczne, którymi instytucje naukowe dysponują, to jest coś, czego w wojsku wciąż brakuje na takim poziomie, na jakim chcielibyśmy, żeby to występowało" – podał.

Rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski zwrócił uwagę na rozwój współpracy KUL z MON. Jako przykłady podał umowę podpisaną między uczelnią a Wojskowym Instytutem Medycznym w Warszawie, która dotyczy prowadzenia badań naukowych, wymiany doświadczeń, organizacji sympozjów, seminariów i konferencji oraz współpracę z 1 Wojskowym Szpitalem Klinicznym w Lublinie w zakresie utworzenia i rozwoju kierunku lekarskiego na KUL.

CDiS SZ jest samodzielną jednostką organizacyjną resortu obrony narodowej podległą bezpośrednio Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i zajmującą się m.in. standaryzacją sojuszniczą i narodową w obszarze operacyjnym (opracowywanie doktryn), zbieraniem i wykorzystywaniem doświadczeń, a także eksperymentowaniem i poszukiwaniem nowych zdolności SZ oraz koncepcji szkolenia wojsk. Zadania te ukierunkowane są na modernizację sił zbrojnych i na ich kompatybilność z armiami NATO.

Autor: Piotr Nowak