Matura z chemii na poziomie rozszerzonym rozpoczęła się dziś o godz. 9.00. Na wypełnienie arkusza egzaminacyjnego zdający mieli 180 minut.

Matura z chemii w dwóch formułach

Egzamin maturalny z chemii odbył się w dwóch formułach – 2015 i 2023. W nowej formule (Formuła 2023) przystąpili do niego absolwenci czteroletnich liceów ogólnokształcących. Tegoroczni absolwenci techników, którzy ukończyli czteroletnie technikum, i absolwenci szkół branżowych II stopnia zdawali maturę z chemii w starej formule (Formuła 2015).

Reklama

Matura 2023: Chemia przedmiotem dodatkowym

Matura z chemii na poziomie rozszerzonym nie była egzaminem obowiązkowym. Pisali ją tylko ci, którzy zadeklarowali taką chęć. Łącznie było to ponad 24 tysiące osób. Chemia była na szóstym miejscu, jeśli chodzi o wybór wśród maturzystów z liceów (chce ją zdawać ok. 21,6 tys. absolwentów LO, czyli 13,7 proc. z nich), a wśród maturzystów z techników i szkół branżowych II stopnia jest na dziesiątym miejscu (chce ją zdawać ok. 2,5 tys. absolwentów T i BSII, czyli 2,2 proc. z nich).

Wyniki matury z chemii absolwenci poznają 7 lipca.

Matura 2023: Arkusze CKE z chemii w formule 2015

CKE opublikowała na swoich stronach internetowych arkusze egzaminacyjne z chemii na poziomie rozszerzonym. Arkusze CKE są dostępne w obu formułach – 2015 i 2023.

Te same arkusze maturalne z chemii znajdziecie też w tym artykule. Poniżej publikujemy arkusz CKE w formule 2015.

TUTAJ ZNAJDZIESZ ARKUSZ CKE Z CHEMII NA POZIOMIE ROZSZERZONYM W FORMULE 2015

Nie zapomnimy też o drugiej wersji arkusza.

Matura z chemii w formule 2023: Arkusze CKE

Arkusz egzaminacyjny z matury z chemii w formule 2023 jest dostępny poniżej.

TUTAJ ZNAJDZIESZ ARKUSZ CKE Z CHEMII NA POZIOMIE ROZSZERZONYM W FORMULE 2023

Arkusze CKE z chemii różnią się m.in. kolorami elementów graficznych – arkusz w nowej wersji jest fioletowy, a w starej – pomarańczowy.

Matura 2023: Ile egzaminów trzeba zdać?

Przypomnijmy, że żeby zdać maturę 2023 absolwenci muszą spełnić kilka warunków. Po pierwsze, uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych, czyli:

  • w części pisemnej na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego
  • w części ustnej bez określonego poziomu z języka polskiego i wybranego języka obcego.

Po drugie, przystąpić do egzaminu pisemnego z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. W tym przypadku nie ma progu zdawalności.