Matura 2023 rozpoczęła się tradycyjnie tuż po przerwie majowej – 4 maja – egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym. Od tego czasu minęło już kilka dni i wiele egzaminów. Jednak to nie koniec – sesja główna matury 2023 trwa do 23 maja, a przed absolwentami liceów i techników jeszcze kilka sprawdzianów wiadomości.

Matura 2023: Kiedy kolejne egzaminy? Harmonogram

Jakie egzaminy maturalne czekają zdających w tym tygodniu? To między innymi geografia i język polski na poziomie rozszerzonym, ale także uważana za najtrudniejszą – fizyka. Oto szczegółowy harmonogram kolejnego tygodnia matury 2023:

Reklama

15 maja – chemia, poziom rozszerzony, godz. 9.00

historia muzyki, poziom rozszerzony, godz. 14.00

16 maja – geografia, poziom rozszerzony, godz. 9.00

języki mniejszości narodowych, poziom podstawowy, godz. 14.00

17 maja – język polski, poziom rozszerzony, godz. 9.00

języki mniejszości narodowych, poziom rozszerzony, godz. 14.00

18 majahistoria, poziom rozszerzony, godz. 9.00

język włoski, poziom rozszerzony i dwujęzyczny, godz. 14.00

19 maja – fizyka, poziom rozszerzony, godz. 9.00

historia sztuki, poziom rozszerzony, godz. 14.00

Matura 2023: Gdzie szukać arkuszy CKE?

Podobnie jak w poprzednich dniach matury także w kolejnych będziemy publikować w naszym serwisie arkusze CKE do poszczególnych egzaminów. Znajdziecie je u nas tuż po 14.00, czyli zaraz po tym, jak na swoich stronach internetowych opublikuje je CKE.

W kolejnym tygodniu matury 2023 opublikujemy w naszym serwisie arkusze CKE z chemii, geografii i języka polskiego. W każdym przypadku udostępnimy arkusze egzaminacyjne z obu formuł – 2015 i 2023.

Czego nie wolno robić na maturze 2023?

Przed kolejnym tygodniem matury 2023 przypomnijmy jeszcze, czego absolutnie nie można robić podczas egzaminów. Te zasady obowiązują zawsze – bez względu na poziom trudności lub godzinę sprawdzianu.

Przepisy CKE są tu proste i logiczne. Przede wszystkim na maturze:

  • nie wolno ściągać 
  • nie wolno wnosić na salę telefonu komórkowego 
  • nie wolno rozmawiać z innymi zdającymi
  • nie wolno chodzić po sali 

W przypadku naruszenia tych zasad na maturze 2023 trzeba liczyć się z możliwością unieważnienia egzaminu. Oznacza to, że egzamin zostanie uznany za niezaliczony, a uczeń nie będzie mógł ponownie podejść do poprawki w tym samym roku.

Wielu maturzystów zadaje sobie również pytanie, czy w czasie rozwiązywania arkusza egzaminacyjnego można wyjść do toalety. Odpowiedź brzmi: tak. Jednak do toalety ucznia odprowadza członek komisji egzaminacyjnej.