Egzamin ósmoklasisty 2023: Język angielski

W tym roku najwięcej ósmoklasistów – ponad 97 proc. - zdaje egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego. Tylko 1,9 proc. z nich zdecydowało się na język niemiecki, a pozostałe osoby wybrały język francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski.

Uczniowie zaczęli pisać egzamin ósmoklasisty 2023 z języka angielskiego dokładnie o godz. 9.00. Na rozwiązanie arkusza mają 90 minut. Dokładnie te same zasady odnoszą się do egzaminów ósmoklasisty z pozostałych języków obcych.

Reklama

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego na podstawie wymagań

O tym, co będzie na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego, decydują wymagania egzaminacyjne zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 lipca 2022 roku „w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024”.

W dokumencie zawarto ogólne i szczegółowe wymagania dla osób zdających egzamin ósmoklasisty z języka obcego. W roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 odpowiadają one poziomowi A2 (w skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).

Egzamin ósmoklasisty z angielskiego: Jaki był arkusz w zeszłym roku?

W zeszłym roku arkusz standardowy na egzaminie z języka obcego zawierał 46 zadań zgrupowanych w 14 wiązek. Maksymalnie można było zdobyć 55 punktów. W zadaniach otwartych wymagano samodzielnego sformułowania odpowiedzi i napisania krótkiego tekstu użytkowego – e-maila.

Egzamin ósmoklasisty 2023: Język angielski. Arkusz i odpowiedzi na Forsalu

A jak będzie tym razem? O tym przekonamy się już około godz. 13.00, gdy CKE opublikuje na swoich stronach internetowych tegoroczny arkusz z egzaminu ósmoklasisty z język angielskiego. Chwilę później znajdziecie go także na Forsalu w specjalnym artykule, a nasi eksperci przygotują dla was odpowiedzi do zadań.

Arkusze CKE i odpowiedzi z polskiego i matematyki

Przypominamy, że już teraz jednak możecie zapoznać się z arkuszami egzaminacyjnymi 2023 z języka polskiego i matematyki. Poniżej znajdziecie linki do naszych artykułów z odpowiedziami opracowanymi przez naszych ekspertów.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2023 Z JĘZYKA POLSKIEGO: ARKUSZ CKE I ODPOWIEDZI

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2023 Z MATEMATYKI: ARKUSZ CKE I ODPOWIEDZI

Co będzie na egzaminie ósmoklasisty z angielskiego?

Co będzie sprawdzane na egzaminie ósmoklasisty 2023 z języka angielskiego? Konkretnych wskazówek dostarczają szczegółowe wymagania egzaminacyjne. Są to:

  • Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie określonych tematów,
  • Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne (np. rozmowy, wiadomości, komunikaty, ogłoszenia, instrukcje) artykułowane wyraźnie w standardowej odmianie języka,
  • Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne (np. list, e-mail, SMS, kartka pocztowa, napis, broszura, ulotka, jadłospis, ogłoszenie, rozkład jazdy, historyjka obrazkowa z tekstem, artykuł, tekst narracyjny, recenzja, wywiad, wpis na forum i blogu, tekst literacki),
  • Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne (np. wiadomość, e-mail, wpis na blogu),
  • Uczeń reaguje w typowych sytuacjach,
  • Uczeń przetwarza prosty tekst pisemnie,
  • Uczeń posiada:

- podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, które posługują się danym językiem obcym nowożytnym, oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu lokalnego, europejskiego i globalnego;

- świadomość związku między kulturą własną i obcą oraz wrażliwość międzykulturową,

  • Uczeń dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. poprawianie błędów),
  • Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, identyfikowanie słów kluczy lub internacjonalizmów) i strategie kompensacyjne, w przypadku gdy nie zna lub nie pamięta wyrazu (np. upraszczanie formy wypowiedzi, zastępowanie innym wyrazem, opis, wykorzystywanie środków niewerbalnych),
  • Uczeń posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami).