Na rozwiązanie arkusza egzaminacyjnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym zdający będą mieć 180 minut.

Język polski na maturze 2023

To nie pierwszy raz, gdy podczas matury 2023 absolwenci liceów i techników spotykają się z językiem polskim. Po raz pierwszy zdający mierzyli się z tym przedmiotem – ale na poziomie podstawowym – już 4 maja. Dodatkowo każdy maturzysta musi zdać egzamin ustny z języka polskiego bez określonego poziomu.

Reklama

Język polski jest więc jednym z przedmiotów, które pojawiają się w części obowiązkowej matury 2023, której zaliczenie jest konieczne, by zdać cały egzamin dojrzałości. Oprócz już wymienionych egzaminów maturzyści muszą zaliczyć także dwa egzaminy pisemne na poziomie podstawowym: z matematyki i wybranego języka obcego oraz jeden egzamin ustny – z wybranego języka obcego.

Matura 2023: Język polski na poziomie rozszerzonym

Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Język polski na poziomie rozszerzonym jest jednym z takich egzaminów.

Wśród tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących (zdających maturę w formule 2023) język polski był na trzecim miejscu wśród najczęściej wybieranych przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym. Chce go zdawać 42,9 tys. absolwentów liceów (27,1 proc. wszystkich).

Natomiast wśród tegorocznych absolwentów techników i szkół branżowych II stopnia (przystępujących do matury w formule 2015) język polski był na czwartym miejscu - deklaracje zdawania go złożyło 13,4 tys. absolwentów (11,7 proc.).

Matura 2023: Kiedy wyniki z egzaminu z polskiego?

Obie części sesji głównej matury 2023 – pisemna i ustna – zakończą się 23 maja.

Przed ogłoszeniem wyników matury 2023 Centralna Komisja Egzaminacyjna przewidziała jeszcze sesję dodatkową. Mogą do niej przystąpić absolwenci liceów i techników, którzy z uzasadnionych przyczyn zdrowotnych lub losowych nie mogli wziąć udziału w majowych egzaminach. Sesja dodatkowa rozpocznie się 1 czerwca i zakończy 19 czerwca.

Wyniki matury 2023 – zarówno z sesji głównej jak i dodatkowej – CKE ogłosi 7 lipca. Publikacja wyników powinna nastąpić między godziną 8.00 a 10.00 na stronach Okręgowej Komisji Edukacyjnej w systemie ZIU.