"Wyniki badania wskazują, że uczniowie szkół średnich bardzo świadomie podchodzą do swojej edukacji i planów zawodowych: co drugi planuje rozpocząć studia na kierunku związanym z dotychczasowym tokiem nauki i powiązanym z branżą, w której chce w przyszłości znaleźć zatrudnienie. 22 proc. licealistów zdecyduje się na kierunek wynikający z ich zainteresowań, niezależnie od planów zawodowych" - czytamy w komunikacie.

Największą barierą na drodze do znalezienia pracy może być brak doświadczenia

6 na 10 licealistów przewiduje, że moment rozpoczęcia kariery zawodowej będzie dla nich stresujący. 34 proc. z nich ocenia, że największą barierą na drodze do znalezienia pracy może być brak doświadczenia, którego oczekują potencjalni pracodawcy. 22 proc. obawia się, że nie spełni kryteriów związanych z wymaganymi kwalifikacjami.

Reklama

Pomimo swoich obaw, licealiści mają skrystalizowane plany na przyszłość. Większość pogodzi naukę z pracą dorywczą (53 proc.), dużo mniejsza grupa planuje już na etapie studiów rozpocząć pracę w branży, z którą wiąże swoją przyszłość (7 proc.), wskazano również.

"Wymarzona praca licealistów daje możliwość dalszego rozwoju (79 proc.), umożliwia połączenie kariery zawodowej z pasją (75 proc.) i jest dobrze płatna (76 proc.). W swojej pierwszej pracy 4 z 10 chciałoby zarabiać między 5 a 7 tys. zł brutto. Co trzeci oczekuje wynagrodzenia w wysokości między 3,5 a 5 tys. zł. 19 proc. zapytanych ma jeszcze większe ambicje finansowe i liczy na pierwszą pensję wynoszącą powyżej 9 tys. zł brutto. Licealiści, którzy liczą na najwyższą stawkę, wiążą swoją przyszłość m.in. z branżą IT" - czytamy dalej.

Dobra pensja, możliwość rozwoju zawodowego, łączenie pracy z pasją

Choć w oczach licealistów IT jest najbardziej perspektywiczną branżą (49 proc. wskazań), i to właśnie w tym sektorze najszybciej mogliby osiągnąć upragniony pułap zarobków na start, to zatrudnienie w tym sektorze planuje 14 proc. z nich.

Wśród kryteriów opisujących ich wymarzoną pracę licealiści najliczniej wskazali na dobrą pensję, możliwość rozwoju zawodowego, łączenia pracy z pasją i utrzymania zdrowego balansu między życiem zawodowym a prywatnym. To też jednocześnie elementy, które opisują zdecydowaną większość ofert pracy na stanowiska związane z IT, zakończono.

Metodologia badania: ankietę wspomaganą komputerowo (CAWI) zrealizowano na grupie 75 licealistów pochodzących z województwa małopolskiego oraz śląskiego. Odpowiedzi zbierano w marcu i kwietniu 2023 roku.