Wśród tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących pisemny egzamin maturalny z języka polskiego zdało 98 proc. abiturientów, egzamin z matematyki – 94 proc., a spośród tych, którzy wybrali język angielski – zdało go 98 proc.

Jakie były średnie wyniki matur?

Wśród tegorocznych absolwentów techników, szkół artystycznych i szkół branżowych II stopnia pisemny egzamin maturalny z polskiego zdało 95 proc. abiturientów, egzamin z matematyki – 80 proc., a spośród tych, którzy wybrali język angielski – zdało go 95 proc.

Reklama

Średni wynik uzyskany przez maturzystów z liceów z egzaminu pisemnego z języka polskiego na obowiązkowym poziomie podstawowym to 66 proc. możliwych do uzyskania punktów, z matematyki na obowiązkowym poziomie podstawowym to 71 proc. możliwych punktów, a z języka angielskiego – 85 proc. możliwych do uzyskania punktów.

Średni wynik uzyskany przez maturzystów z techników, szkół artystycznych i szkół branżowych II stopnia z egzaminu pisemnego z języka polskiego na obowiązkowym poziomie podstawowym to 57 proc. możliwych do uzyskania punktów, z matematyki na obowiązkowym poziomie podstawowym to 51 proc., z języka angielskiego – 73 proc. możliwych do uzyskania punktów.

Wśród tegorocznych absolwentów z liceów ustny egzamin z języka polskiego zdało 99,5 proc. abiturientów, a egzamin z języka obcego zdało 99,1 proc. Średni wynik z egzaminu ustnego z języka polskiego to 73 proc. punktów możliwych do uzyskania, a z języka obcego – 82 proc..

Wśród tegorocznych absolwentów z techników, szkół artystycznych i szkół branżowych II stopnia ustny egzamin z języka polskiego zdało 98,6 proc. abiturientów, a egzamin z języka obcego – 96,4 proc. Średni wynik z egzaminu ustnego z języka polskiego to 60 proc. punktów możliwych do uzyskania, a z języka obcego 67 proc.

Aby zdać maturę, trzeba uzyskać z przedmiotów obowiązkowych co najmniej 30 proc. punktów możliwych do zdobycia.

Ilu absolwentów zdało maturę?

W piątek od rana maturzyści mogą poznać swoje indywidualne wyniki w systemie ZIU.

Jak powiedział szef CKE Marcin Smolik na konferencji prasowej w MEiN spośród tegorocznych absolwentów liceów maturę zdało 91,1 proc., a prawo do poprawki ma 6,4 proc.

Z tegorocznych absolwentów techników, szkół artystycznych i szkół branżowych II stopnia maturę zdało 74,6 proc., a prawo do poprawki ma 18,4 proc.

W tym roku egzaminy maturalne przeprowadzane były w dwóch formułach. W nowej formule (Formuła 2023) do egzaminów przystąpili tegoroczni absolwenci czteroletnich liceów ogólnokształcących. Tegoroczni absolwenci techników, którzy ukończyli czteroletnie technikum, szkoły artystyczne i absolwenci szkół branżowych II stopnia zdawali maturę w starej formule (Formuła 2015).

Niezależnie od formuły maturzyści musieli obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego oraz z dwóch ustnych: z polskiego i z języka obcego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mieli jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym i ustny z języka ojczystego. Maturzyści musieli też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogli przystąpić maksymalnie do sześciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Egzamin maturalny był przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie.

Aby zdać maturę, trzeba uzyskać z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym co najmniej 30 proc. punktów możliwych do zdobycia. W przypadku przedmiotów do wyboru zdawanych na poziomie rozszerzonym nie ma progu zaliczeniowego.

Maturzysta, który nie zdał jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki. Egzaminy poprawkowe odbędą się 21-22 sierpnia. Maturzysta, który nie zdał więcej niż jednego obowiązkowego egzaminu, może poprawiać wyniki dopiero za rok.

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka