Egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym nie jest obowiązkowy. Przystąpili do niego tylko ci absolwenci, którzy zadeklarowali taką chęć. W tym roku było ich około 56,3 tys.

Matura 2023: Egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym

Matura z polskiego na poziomie rozszerzonym rozpoczęła się o godz. 9.00, a na rozwiązanie arkusza CKE zdający mieli 180 minut. Uczniowie zdawali egzamin z polskiego w dwóch wersjach: w formule 2015 podeszli do niego absolwenci 4-letnich liceów, a w formule 2023 – maturzyści z techników i szkół branżowych II stopnia.

Reklama

Język polski zdawany na poziomie rozszerzonym jest na trzecim miejscu, jeśli chodzi o wybór wśród maturzystów z liceów (chce go zdawać ok. 42,9 tys. absolwentów LO, czyli 27,1 proc. z nich), a wśród maturzystów z techników i szkół branżowych II stopnia jest na czwartym miejscu (chce go zdawać ok. 13,4 tys. absolwentów T i BSII, czyli 11,7 proc. z nich).

Matura z polskiego na poziomie rozszerzonym: Kiedy wyniki?

Wyniki matury z języka polskiego na poziomie rozszerzonym absolwenci poznają 7 lipca. Wtedy to CKE opublikuje rezultaty z wszystkich przedmiotów.

Egzaminu z języka polskiego na poziomie rozszerzonym nie można nie zdać – wystarczy do niego przystąpić, by został zaliczony. Jednak dokładny wynik będzie miał znaczenie przy rekrutacji na studia wyższe.

Matura 2023: Arkusze CKE z polskiego, poziom rozszerzony

Co było na dzisiejszym egzaminie z języka polskiego na poziomie rozszerzonym? CKE opublikowała już na swoich stronach internetowych arkusze maturalne. Poznaliśmy też arkusze do formuły 2015 i 2023.

Język polski, poziom rozszerzony: Arkusz CKE w formule 2015

Tak jak w poprzednich dniach maturalnych zmagań, także dzisiaj możecie poniżej znaleźć arkusze CKE.

Oto arkusz egzaminacyjny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym w formule 2015.

attachment Matura 2023: język polski na poziomie rozszerzonym, formuła 2015, arkusze egzaminacyjne CKE
pobierz plik

Poniżej znajdziecie też arkusz egzaminacyjny z formuły 2023.

Można go też pobrać w pdf.

Matura 2023: Arkusz CKE z języka polskiego w formule 2023

Arkusz CKE z języka polskiego na poziomie rozszerzonym w formule 2023 był przeznaczony dla absolwentów 4-letnich liceów. Tutaj znajdziesz arkusze, które opublikowała CKE.

attachment Matura 2023: język polski na poziomie rozszerzonym, formuła 2023, arkusze egzaminacyjne CKE
pobierz plik

Dziś jeszcze odbywają się egzaminy z języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym. Chęć zdawania języka ukraińskiego na poziomie rozszerzonym zadeklarowało 57 tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia, chęć zdawania języka białoruskiego na poziomie rozszerzonym zadeklarowało 31 absolwentów, a języka litewskiego - 20 absolwentów.