Czy religia w szkole jest obowiązkowa? Czy ocena wlicza się do średniej?

W polskich szkołach nauka religii lub etyki nie jest obowiązkowa, a decyzję o uczestnictwie w tych zajęciach podejmują rodzice lub pełnoletni uczniowie. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 1992 roku, religia jest nauczana na życzenie, a od września 2014 roku istnieje również możliwość wnioskowania o nauczanie etyki.

Uczniowie mają kilka opcji: uczęszczanie tylko na religię, tylko na etykę, na obie te lekcje lub rezygnacja z obu przedmiotów. Kluczowe w tym kontekście są oceny z religii i etyki, które wliczają się do średniej ocen ucznia. Rezygnacja z uczęszczania z tych zajęć może przyczynić się do obniżenia średniej ocen ucznia.

Reklama

Religia w szkole a Umowa Koalicyjna

W 18. punkcie Umowy Koalicyjnej wyrażono potrzebę rozdziału Kościoła od Państwa, co ma zagwarantować wzajemną niezależność i bezstronność państwa w sprawach religijnych. „Strony Koalicji zgodnie potwierdzają, że niezbędny jest rozdział Kościoła od Państwa, oparty na zasadach wzajemnej niezależności oraz bezstronności państwa w sprawach przekonań religijnych i światopoglądowych.”

Ta deklaracja ma wpływ na system edukacji w Polsce, gdzie religia przez długi czas zajmowała ważne miejsce. W myśl tej zasady, nowa koalicja rządowa planuje wprowadzenie zmian w nauczaniu religii w szkołach, aby zapewnić większy pluralizm światopoglądowy i dostosować programy edukacyjne do współczesnych standardów wolności wyznaniowej i tolerancji.

Religia w szkole a zapowiedzi Donalda Tuska

Donald Tusk, lider Platformy Obywatelskiej, postuluje zastąpienie tradycyjnej katechezy w szkołach zajęciami prowadzonymi przez antropologów kulturowych i etnografów, zmierzając ku szerszemu religioznawstwu. Ta zmiana ma na celu odciążenie planu zajęć od lekcji religii, które tworzą okienka uczniom nieuczęszczających na katechezę.

Polska 2050 Szymona Hołowni skupia się na planach wprowadzenia obowiązkowych lekcji z etyki lub filozofii. Z kolei Lewica dąży do całkowitego usunięcia religii ze szkół, proponując przeniesienie zajęć religijnych do salek katechetycznych i zakończenie finansowania katechetów z publicznych środków.

Religia w szkołach. Podsumowanie

Zmiany w zakresie nauczania religii w szkołach są częścią szerszego pakietu reform edukacyjnych zapowiadanych przez nową koalicję rządową. Decyzje, które zostaną podjęte przez nowy rząd, mogą nie tylko zmienić obraz polskiej szkoły, ale także wpłynąć na przyszłe pokolenia uczniów, kształtując ich światopogląd i wartości. Kluczowe będzie tutaj znalezienie równowagi między tradycją a nowoczesnymi potrzebami edukacyjnymi i społecznymi.

>>> Ile lat trzeba pracować, by dostać minimalną emeryturę?