Pierwszy tydzień matur 2024 za nami

Za nami pierwszy tydzień egzaminów maturalnych w 2024 roku. Maturzyści zdawali już obowiązkowy język polski oraz matematykę na poziomie podstawowym.

8 maja, w środę o godz. 14.00 odbyły się też egzaminy na poziomie rozszerzonym z języka kaszubskiego, łemkowskiego oraz łacińskiego i kultury antycznej. 9 maja z kolei absolwenci przystąpili do matur z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym – o godz. 9.00 rozpoczął się język angielski, o godz. 14.00 natomiast francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski.

Reklama

Dzisiaj maturzyści przystępują do matury z wiedzy o społeczeństwie oraz języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Jutro z kolei rozpoczynają się obowiązkowe matury ustne z języka polskiego i obcego nowożytnego – dokładne terminy ustala komisja.

Drugi tydzień matur 2024 – harmonogram egzaminów

W przyszłym tygodniu przeważają egzaminy na poziomie rozszerzonym:

  • 13 maja, poniedziałek, o godz. 9.00 odbędzie się matura z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym, o 14.00 z kolei – egzamin z filozofii;
  • 14 maja o godz. 9.00 do egzaminu przystąpią osoby zdające rozszerzoną biologię, o 14.00 – język rosyjski na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym;
  • 15 maja, w środę o godz. 9.00 rozpocznie się matematyka rozszerzona, a o 14.00 język francuski na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym;
  • 16 maja od 9.00 obywać się będzie egzamin z chemii, o godz. 14.00 maturzyści przystąpią do matury z historii muzyki;
  • 17 maja, w piątek o godz. 9.00 maturę napiszą osoby, które wybrały geografię, a o 14.00 rozpocznie się egzamin na poziomie podstawowym z języków mniejszości narodowych.

Matury pisemne 2024 – terminy

W ostatnim tygodniu matur absolwenci podejdą do egzaminu z:

  • języka polskiego na poziomie rozszerzonym oraz języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym – 20 maja, w poniedziałek;
  • historii oraz języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym – 21 maja, we wtorek;
  • informatyki i historii sztuki – 22 maja, w środę;
  • fizyki i języka włoskiego na poziomie rozszerzonym oraz dwujęzycznym – 23 maja, w czwartek.

W terminie od 3 do 17 czerwca odbędą się egzaminy maturalne w terminach dodatkowych dla osób, które z uzasadnionych powodów nie mogły przystąpić do matury w maju.

Kiedy wyniki matur?

CKE poinformował, że wyniki egzaminu maturalnego zostaną ogłoszone 9 lipca 2024 roku. Od tego terminu świadectwa zostaną też przekazane szkołom i wydawane zdającym.

Kiedy poprawki matur w 2024 roku?

Jeśli maturzysta przystąpi do wszystkich egzaminów obowiązkowych i nie zda jednego z nich, może przystąpić do matury poprawkowej.

20 sierpnia 2024 roku, we wtorek o godz. 9.00 odbędzie się część pisemna, natomiast 21 sierpnia, w środę odbędzie się część usta egzaminów poprawkowych.

W tym przypadku wyniki egzaminu maturalnego zostaną ogłoszone 10 września 2024 roku.