Prawie połowa dorosłych Amerykanów uwzględnionych w raporcie uważa, że studia są warte swojej ceny, ale tylko pod warunkiem, że nie muszą zaciągać pożyczki. Tylko 22 proc. respondentów stwierdziło, że ukończenie studiów jest warte poniesionych kosztów, nawet przy długach studenckich.

Studia nie są ważne, żeby dobrze zarabiać

Jak wynika z sondażu, czterech na dziesięciu Amerykanów stwierdziło, że czteroletnie studia nie są zbyt ważne lub wcale nie jest ważne dla zdobycia dobrze płatnej pracy. Natomiast jedna czwarta respondentów była przeciwnego zdania.

Reklama

Wyniki ankiety pojawiają się w momencie, gdy koszty czesnego rosną, dla milionów Amerykanów rozpoczyna się termin wznowienia spłat kredytów studenckich, a niektóre względne korzyści ekonomiczne wynikające z ukończenia college'u maleją. Czynniki te stawiają uczniów i ich rodziców przed coraz trudniejszymi decyzjami dotyczącymi kontynuacji nauki na wyższej uczelni.

ikona lupy />
Czy studia są warte swojej ceny? Prawie połowa dorosłych w USA uważa, że dyplom jest warty zdobycia tylko bez pożyczek / Bloomberg

Studiować czy nie - oto jest pytanie

Dla Brada Cohena, starszego specjalisty ds. kredytów w First Heritage Mortgage i absolwenta college'u, analiza kosztów i korzyści zmieniła się w porównaniu w miarę wzrostu cen.

„Uważam, że studia to jedna z największych strat pieniędzy, chyba że chcesz zostać lekarzem lub prawnikiem albo wykonywać określone zawody specjalistyczne” – powiedział Cohen, ojciec dwójki dzieci w wywiadzie. „To po prostu absurdalne, jakie to jest drogie”.

Podobnie jak Cohen, wielu rodziców, którzy uważają, że koszty są zbyt wysokie, nadal wysyła swoje dzieci na uniwersytety. Mimo że płace niektórych pracowników bez wyższego wykształcenia rosną, szczególnie od czasu pandemii Covid-19, zarobki i całkowity majątek absolwentów szkół wyższych pozostają znacznie wyższe od wynagrodzeń Amerykanów, którzy nie studiują. Stopa bezrobocia wśród absolwentów jest stale niższa niż w szerszej populacji.

Absolwenci uważają studia za dobrą inwestycję

Jeszcze 13 lat temu większość Amerykanów uważała, że system szkolnictwa wyższego nie zapewnia dobrego stosunku jakości do wydanych pieniędzy. Jednocześnie 86 proc. absolwentów szkół wyższych ankietowanych w raporcie Pew z 2011 roku stwierdziło, że wykształcenie wyższe było dla nich osobiście dobrą inwestycją.

Niedawny raport Rezerwy Federalnej pokazał, że Amerykanie w większości postrzegają edukację jako drogę do większego dobrobytu finansowego, a większość osób, które ukończyły studia licencjackie lub wyższe, stwierdziła, że jest to warte swojej ceny.