Możemy powoli zapominać o klasycznym modelu edukacji. Kiedyś istniała korelacja między zdobywaniem wiedzy i stopni naukowych, a zdobyciem dobrej pracy. Tego modelu już chyba nie będzie - tłumaczy dr Paweł Poszytek. Mamy coraz więcej problemów z wysłaniem studentów, na wymianę międzynarodową Erasmus. Znaleźli oni już sobie powiem pracę, a z ich punktu widzenia, to cenniejsze doświadczenie niż to, czego mogą się nauczyć poza Polską - dodał.