"Pragniemy zwrócić uwagę Pana Marszałka na procedowany właśnie rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw. Wspólnie, jako środowisko twórców, artystów, aktorów - apelujemy - aby w projekcie znalazły się potrzebne zapisy ustawowe, gwarantujące polskim artystom tantiemy od platform cyfrowych, streamingowych oraz sieci kablowych" - piszą twórcy w liście - apelu do marszałka Sejmu, Szymona Hołowni.

Żeby korporacje nie eksploatowały polskich artystów

Jednocześnie wskazują, że obowiązujące w Polsce prawo autorskie ma już 30 lat i nie uwzględnia istnienia platform cyfrowych, dlatego niezbędne są zmiany dostosowujące prawo do współczesnych norm europejskich. "Międzynarodowe korporacje medialne osiągają miliardowe przychody na polskim rynku, eksploatując utwory z udziałem polskich artystów - w internecie, w serwisach streamingowych, takich jak Netflix czy MAX, płatnej telewizji i w sieciach kablowych" - informują.

Reklama

Twórcy podkreślają, że pominięcie artystów w prawie do wynagrodzenia z tych pól eksploatacji, będzie "naruszeniem zasad sprawiedliwości społecznej i niewywiązaniem się Państwa Polskiego z obowiązku ochrony artystów, tworzących dorobek i bogactwo kulturowe naszego kraju".

Zwracają także uwagę na dysproporcję sił między globalnymi korporacjami a grupą polskich twórców. Szansa na uzyskanie niezbędnych środków bez wsparcie w postaci ustawy jest według nich "iluzoryczna". "Jedyną możliwością uzyskania należnych nam tantiem jest solidnie zapisana podstawa prawna, gwarantująca polskim aktorom tantiemy m.in. z reemitowania oraz z audiobooków" - apelują.

"Chcemy jedynie, by w Polsce, na wzór innych krajów europejskich, ustawowo zagwarantowane zostało prawo do wynagrodzeń od wielkich korporacji, które na różnych polach eksploatują filmy i seriale z udziałem polskich aktorów" - podsumowują autorzy listu.

Wśród autorów apelu Związku Artystów Scen Polskich ZASP - Stowarzyszenie są m.in. Artur Barciś, Krystyna Janda, Marian Opania, Stanisława Celińska, Andrzej Seweryn, Ewa Wencel, Daniel Olbrychski, Andrzej Seweryn, Teresa Lipowska-Zaliwska, Jerzy Zelnik, Rafał Zawierucha.

autor: Maciej Replewicz