Wytrwałe dzieci nie poddają się, gdy napotykają przeciwności. Wierzą, że ich wysiłki zostaną wynagrodzone, więc są zmotywowane do kończenia zadań.

Jak rodzice mogą wzmacniać tę cechę w dziecku? Autorka podaje 9 sposobów. Oto wybrane z nich.

Walka z czynnikami, które zakłócają okołodobową rutynę

To przede wszystkim troska o to, by dziecko było wypoczęte, w czym pomaga regularny sen i brak kontaktu z ekranami urządzeń elektronicznych przed położeniem do łóżka. Istotne jest także zapewnienie dziecka o bezwarunkowej miłości oraz nastawienie go na rozwój, a nie rezultaty pracy. Nie można także zapomnieć o odpowiednim określeniu poziomu oczekiwań, które nie mogą być zbyt wysokie.

Reklama

Dzielenie zadań

Dzielenie zadań na niewielkie i możliwe do kontrolowania części sprawi, że dziecko będzie czuło większą pewność, że ukończy je na czas. Pomocne będzie wypisanie wszystkich rzeczy do wykonania na tablicy, uszeregowanie od najtrudniejszych do najłatwiejszych i wykonywanie jedno po drugim.

Świętowanie małych wygranych

Powtarzające się niepowodzenia zabijają wytrwałość. Naucz więc dziecko identyfikować małe sukcesy i podkreślaj postępy, jakie czyni.

Korygowanie „potknięć”

Dzieci często poddają się podczas pracy, ponieważ nie widzą sposobu na rozwiązanie problemu. Należy podkreślić, że frustracja jest naturalnym uczuciem. Dobrym pomysłem jest uspokojenie dziecka i zaproponowanie mu krótkiej przerwy oraz pomoc w przezwyciężeniu trudności.

Chwalenie wysiłku

Z badań psycholog Carol Dweck wynika, że bardziej wytrwałe są dzieci, które są chwalone za włożony wysiłek, a nie inteligencję. Badania pokazują też, że drobne nagrody mogą w rzeczywistości zmniejszać wytrwałość.

Usamodzielnianie

Należy unikać wyręczania dzieci w robieniu rzeczy, które są w stanie zrobić same, co może prowadzić do uzależniania ich od dorosłych.