Producent samochodów prowadził w ostatnich miesiącach negocjacje z Cypress Development Corp. - spółką, która pozyskuje lit ze złóż gliny w południowo-zachodniej Nevadzie. Strony nie osiągnęły jednak porozumienia - powiedzieli Bloombergowi anonimowi informatorzy .

Jak dotąd produkcja litu z gliny okazała się trudna i kosztowna. Stosując tę ​​technologię, żadna firma nie była w stanie wyprodukować ilości handlowych. Jednak nacisk na wydobycie jest głównym punktem planu Tesli, który ma na celu obniżenie kosztów produkcji baterii i dotrzymanie obietnicy wprowadzenia na rynek samochodu elektrycznego o wartości 25 tys. USD. Musk poinformował inwestorów, że Tesla zapewniła sobie dostęp do 10 000 akrów bogatych w lit złóż gliny w Nevadzie i planuje zastosować nowy, „bardziej równoważony sposób” pozyskiwania metalu.

Reklama

Decyzja producenta samochodów o produkcji własnych ogniw akumulatorowych i rozpoczęciu produkcji katod akumulatorowych i powiązanych surowców ma na celu zwiększenie wewnętrznych zdolności produkcyjnych w związku z umowami z dostawcami zewnętrznymi, w miarę wzrostu popytu na pojazdy elektryczne. Niedawno firma zawarła pięcioletni pakt surowcowy z firmą Piedmont Lithium Ltd., która prowadzi projekt w Północnej Karolinie.

Zdaniem analityczki BloombergNEF Sharon Mustri, pozyskiwanie litu ze złóż gliny jest zwykle uważane za zbyt trudne i kosztowne ze względu na niskie wskaźniki odzysku. Według BNEF do 2030 r. około 5 proc. globalnej podaży wydobywanego litu może pochodzić z niekonwencjonalnych zasobów, głównie gliny.

Surowce litowe są najczęściej wydobywane w solankach, które pompują ciecz z podziemnych zbiorników do rozległych zbiorników wyparnych lub w tradycyjnych kopalniach skał twardych.

„To posunięcie Tesli potwierdza znaczenie gliny jako przyszłego źródła litu w Stanach Zjednoczonych” - powiedział dyrektor generalny Cypress, Bill Willoughby, Bloombergowi w oświadczeniu przesłanym pocztą elektroniczną, odnosząc się do planu Tesli dotyczącego wydobywania litu z gliny.

Musk powiedział, że Tesla koncentruje się na opracowaniu procesu ekstrakcji metalu za pomocą chlorku sodu lub soli kuchennej zamiast droższych odczynników chemicznych. Według Mustri, żadna inna kopalnia do tej pory nie wykorzystuje tego procesu.

Jednak zgłaszanie planów użycia technologii, która nie została jeszcze sprawdzona na dużą skalę, wywołało sceptycyzm ze strony niektórych analityków. „Lit nigdy nie był produkowany z gliny w ilościach handlowych” - powiedział Chris Berry, prezes House Mountain Partners, firmy konsultingowej.