Program Huawei „Seeds For The Future” jest skierowany do najzdolniejszych studentek i studentów, na których czeka cykl szkoleń i warsztatów online prowadzonych przez światowej klasy ekspertów. Dziesięcioro najlepszych uczestników otrzyma cenne nagrody. Tegoroczna edycja programu odbędzie się w dniach 18-25 października 2021 roku. Zgłoszenia można przesyłać już teraz.

Podczas 8 dni internetowych warsztatów, wykładów i spotkań z ekspertami uczestnicy poznają wiodące trendy w rozwoju sztucznej inteligencji i inteligentnych miast, zastosowań 5G oraz technologii służących ochronie planety. Uczestnicy skorzystają z 3 godzin gotowych kursów obowiązkowych, 15 godzin kursów na żywo i “Tech4Good” - międzynarodowego projektu grupowego poświęconego technologiom pozytywnego wpływu.

Reklama

Program zapewni doświadczenia praktyczne w ramach zajęć z technologii (obejmujące tematykę 5G, AI, IoT, Cloud oraz Smart City), zajęć z przywództwa, doświadczeń kulturowych i komunikacji z rówieśnikami na całym świecie. Podczas kursów i wykładów na żywo, uczestnicy będą doskonalić swoje umiejętności z zakresu zrównoważonego rozwoju, przywództwa biznesowego i strategicznego. Nie zabraknie też dyskusji na tematy związane z cyberbezpieczeństwem, zarządzaniem danymi czy przemysłem kosmicznym.

Uczestnicy dostaną możliwość dołączenia do elitarnej społeczności absolwentów, dzięki czemu przez cały rok będą otrzymywać zaproszenia na specjalne wydarzenia z udziałem czołowych ekspertów w dziedzinie nowych technologii.

Kto może aplikować?

Do udziału w programie mogą zgłaszać się wszyscy studenci kierunków związanych z ICT, inżynierią, technologiami i matematyką oraz studenci z innych kierunków, zainteresowani technologiami.

Oto wymagania, które powinni spełnić potencjalni kandydaci:

  • Być studentami (licencjat/magisterium) lub świeżo upieczonymi absolwentami ze świetnymi wynikami w nauce (potwierdzonymi wyciągiem z indeksu) oraz bardzo dobrą znajomością języka angielskiego (kurs odbywa się w całości w jęz. angielskim)
  • Wykazywać się zaangażowaniem w dodatkowe pozauczelniane aktywności (np. udział w organizacjach społecznych, programach rozwojowych, etc.)
  • Żywo interesować się zagadnieniami z zakresu telekomunikacji i technologii oraz mieć zapał do nauki

O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną powiadomieni mailowo w terminie 14-16 października 2021.