Celem projektu jest budowa 100-kubitowego komputera kwantowego do 2025 roku oraz uzyskanie gotowości technologicznej do budowy 1000-kubitowego rozwiązania do 2029 roku, podała spółka.

Projekt będzie realizowany w ramach międzynarodowego konsorcjum pod przewodem Uniwersytetu w Innsbrucku.

"Emitent będzie odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie elektroniki sterującej komputerem kwantowym, w tym: podsystemu odczytu stanu kubitów, podsystemu kriogenicznego odpowiedzialnego za dostarczenie sygnałów do pułapki jonowej oraz dedykowanych kriogenicznych układów scalonych ASIC do sterowania pozycją i transportem kubitów pomiędzy sekcjami procesora kwantowego. Układy te są niezbędne do dalszego skalowania mocy obliczeniowej komputera kwantowego"

Podpisanie umowy z Komisją Europejską zapewni dostęp do narzędzi finansowania przeznaczonych tylko dla dwóch konsorcjów wybranych do podpisania umowy ramowej, wskazano także.

Reklama

"Złożenie wniosku o finansowanie pierwszego 3,5-letniego etapu projektu planowane jest na II/III kw. 2022 r. i zostanie poprzedzone zawarciem umowy ramowej. Spodziewany budżet tego etapu projektu dla konsorcjum, w którego skład wchodzi emitent, to 18-20 mln euro. Projekt będzie finansowany na poziomie 100% z Quantum Flagship, dedykowanego programu dla rozwoju technologii kwantowych w ramach Horyzontu Europa" - czytamy dalej.

Creotech Instruments jest największą polską firmą produkującą i dostarczającą na światowy rynek technologie kosmiczne oraz specjalistyczną elektronikę i aparaturę, m.in. na potrzeby komputerów kwantowych, kryptografii kwantowej czy laboratoriów fizyki kwantowej i wysokich energii. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w październiku 2021 r.