Ponad połowa firm w Polsce (51%) dostrzega duże znaczenie transformacji cyfrowej w ich organizacjach, ale jednocześnie tylko 21% planuje zwiększać nakłady na ten cel, a zaledwie 10% zamierza zatrudnić specjalistów w tym zakresie w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Zdecydowana większość firm w Polsce zamierza utrzymać na niezmienionym poziomie wydatki (73% wskazań) i liczbę pracowników (89%) potrzebnych do realizacji zadań związanych z procesem digitalizacji, wynika z raportu.

Poziom cyfryzacji polskiego społeczeństwa i gospodarki w większości obszarów wypada poniżej unijnej średniej. Pozytywnym wyjątkiem od wielu lat pozostaje sektor finansowy. W porównaniu z innymi państwami regionu, ogólny poziom ucyfrowienia Polski wypada mało optymistycznie. Według rankingu DESI (Digital Economy and Society Index), czyli indeksu gospodarki i społeczeństwa cyfrowego krajów Unii Europejskiej, Polska od kilku lat pozostaje na jednym z ostatnich miejsc. Wynika to przede wszystkim z niedostatecznej integracji technologii cyfrowych w przedsiębiorstwach. Z łącznym wynikiem 41 pkt Polska w 2021 roku wyprzedzała jedynie Grecję, Bułgarię oraz Rumunię i mimo wyraźnego wzrostu, wciąż pozostaje daleko od unijnej średniej, która wyniosła 50,7 pkt w 2021 roku, podkreślono.

Reklama

"Mimo wszystko jestem optymistą. Kiedy skończą się proste rezerwy w postaci dostępu do zasobów rąk do pracy, a kryzys nie pozwoli prowadzić ekstensywnej gospodarki, myślę, że będziemy w stanie, na fundamencie posiadanej liczby specjalistów, dokonać cyfrowego skoku" - powiedział członek zarządu i dyrektor kanału partnerskiego polskiego oddziału Microsoftu Piotr Grzywacz podczas prezentacji raportu.

Wyniki badania wskazują, że 38% firm przykłada dużą, a kolejne 13% wręcz bardzo dużą wagę do transformacji cyfrowej. Natomiast już zaledwie 29% badanych wskazało, że ich firmy w dużym lub bardzo dużym stopniu inwestują w technologie cyfrowe dla poprawienia pozycji konkurencyjnej.

W polskim środowisku biznesowym najbardziej rozpowszechnione są systemy do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), analizy danych biznesowych (BI) i zarządzania relacjami z klientami (CRM), których posiadanie lub trwający proces wdrożenia zadeklarowała na początku 2022 roku połowa ankietowanych firm. Dodatkowo, większość przedsiębiorstw korzysta już z technologii chmurowych (63%), a 39% pozostałych planuje wdrożyć rozwiązania chmurowe w ciągu najbliższego roku.

Opracowany przez KPMG w partnerstwie z Microsoftem wskaźnik, który pozwala ocenić nastawienie i gotowość polskich organizacji do procesu transformacji cyfrowej, uwzględnia cztery obszary: strategię cyfryzacji, implementację technologii, cyberbezpieczeństwo i ryzyko oraz potencjał do transformacji. Wskaźnik główny Monitora Transformacji Cyfrowej Biznesu prowadzących działalność w Polsce oceniono na 4,8 na maksymalnie 10 pkt.

Badanie przeprowadzono w styczniu 2022 r. wśród 180 firm, z których 75% stanowiły przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 50 pracowników.