Dzięki kilkunastu firmom pracującym nad różnymi projektami wyzwalania i kontrolowania reakcji syntezy jądrowej naukowcy opracowali innowacyjne systemy, które można wykorzystać w różnych dziedzinach, od medycyny, przez obrazowanie w przemyśle, po pojazdy elektryczne. Tworzenie biznesów wokół tych produktów może teraz generować dochody, które pomogą wesprzeć końcowy cel, jakim jest energetyka termojądrowa, powiedział Michl Binderbauer, dyrektor generalny TAE Technologies Inc.

„Technologia pochodząca z fuzji przenika teraz do innych dziedzin” – powiedział Binderbauer. Dodał też, że stwarza to elastyczność w finansowaniu bardzo drogiej podróży do energetyki termojądrowej.

Nie wszystkie firmy zajmujące się syntezą jądrową są zainteresowane sprzedażą swoich wynalazków do alternatywnych zastosowań. Firma Commonwealth Fusion Systems opracowała jedne z najpotężniejszych na świecie magnesów, które będą miały kluczowe znaczenie dla kontrolowania chmury przegrzanej plazmy, w której zachodzą reakcje termojądrowe. Chociaż mogą istnieć firmy z innych branż zainteresowane wykorzystaniem jej magnesów, dyrektor generalny Bob Mumgaard nie chce skupiać się na niczym, co mogłoby odwrócić uwagę firmy od jej kluczowego celu. „Naprawdę koncentrujemy się na rozwoju elektrowni termojądrowych” – powiedział.

Jak firmy wykorzystują dziś technologię syntezy jądrowej? Oto kilka sposobów

Reklama

TAE Technologies

TAE testuje system syntezy jądrowej, który zużywa aż 750 megawatów energii elektrycznej, znacznie więcej niż 2 megawaty dostępne z lokalnej sieci energetycznej. Firma zazwyczaj przechowuje energię w akumulatorach, dopóki nie będzie gotowa do obsługi systemu, opracowała zastrzeżoną technologię zarządzania tym procesem. To podstawowa oferta TAE Power Solutions, którą spółka wydzieliła jako oddzielną firmę. Nastąpiło to po utworzeniu w 2017 roku firmy TAE Life Sciences, która opracowuje metody leczenia raka w oparciu o technologię wiązki neutronów wykorzystywaną w jej systemie energii termojądrowej.

Shine Technologies

Shine świadczy usługi inspekcji przemysłowych, które wykorzystują obrazowanie neutronowe do wyszukiwania wewnętrznych wad elementów, takich jak łopatki turbin silników odrzutowych. Technologia syntezy jądrowej firmy może być również wykorzystywana do produkcji izotopów medycznych, w tym molibdenu-99 i lutetu-177, które można wykorzystać do diagnostyki obrazowej i niektórych metod leczenia raka. Shine ostatecznie planuje opracować system przekształcania śmiercionośnych odpadów jądrowych z elektrowni rozszczepialnych w mniej toksyczne substancje poprzez bombardowanie ich neutronami.

Lawrenceville Plasma Physics

System ogniskowania plazmy firmy Lawrenceville Plasma Physicsmożna skonfigurować tak, aby emitował intensywną wiązkę promieniowania rentgenowskiego. Urządzenie można zamontować na ciężarówce i wykorzystać do badania infrastruktury, takiej jak drogi i mosty, w celu znalezienia usterek wymagających naprawy. Firma twierdzi, że technologia X-Scan może przynieść dochody. Chce zbudować komercyjną elektrownię termojądrową opartą na tej samej technologii ogniskowania plazmowego.