Działalność ENUSA koncentruje się na zaopatrywaniu elektrowni atomowych we wzbogacony uran; firma posiada także fabrykę elementów paliwowych w Juzbado (Samalanca).

Obecnie elektrownie jądrowe z reaktorami VVER - 440 poszukują alternatywnego i bezpiecznego dostawcy na Zachodzie, aby zmniejszyć swoje uzależnienie od dotychczasowego dostawcy - Rosji.

„Porozumienie wpisuje się w dążenie UE do zapewnienia realnej alternatywy w dostawach paliwa jądrowego” - czytamy w oświadczeniu. Reaktory atomowe z radziecką technologią eksploatują aktualnie w Europie: Bułgaria, Czechy, Węgry, Słowacja i Finlandia.

Umowa z klauzulą wyłączności z koncernem Westinghouse została podpisana w grudniu, podkreśla się w niej konieczność „szybkiego i skoordynowanego podjęcia działań”. ENUSA zapewniła, że podjęła wszelkie działania w celu zainstalowania odpowiedniej linii produkcyjnej w fabryce w Juzbado, a dostawy paliwa będą mogły nastąpić na początku 2024 r.

Reklama

Zgodnie z danymi ENUSA aktualnie fabryka ma zdolność do produkowania maksymalnie ok. 500 t. uranu rocznie. W 2020 r. jej odbiorcami były: Francja, Belgia, Szwecja i Finlandia.

Z Saragossy Grażyna Opińska