"Wystąpienie pandemii koronawirusa SARS CoV 2 miało wpływ na obniżenie wartości przychodów grupy kapitałowej i wpływ na jej wynik finansowy w całym roku obrotowym 2020. Przychody grupy zanotowane w roku 2020 (434 456 tys. zł) stanowiły jedynie 24,88% wartości przychodów ze sprzedaży w rekordowym roku 2019 (1 745 960 tys. zł). Ograniczenie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w dużej części roku 2020 oraz sytuacja epidemiczna spowodowały, że grupa zanotowała dla roku 2020 stratę netto w wysokości 42 208 tys. zł (dla roku 2019 był to przy uwzględnieniu wprowadzonych, koniecznych odpisów aktualizujących wynik w kontekście pandemii koronawirusa zysk netto wynoszący 28 595 tys. zł)" - napisał prezes Grzegorz Baszczyński w liście załączonym do raportu rocznego.

Strata operacyjna wyniosła 45,61 mln zł wobec 38,81 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 434,46 mln zł w 2020 r. wobec 1745,96 mln zł rok wcześniej.

"Rok 2020 podsumowujemy jednak na progu stosunkowo dobrze zapowiadającego się sezonu turystycznego 'Lato 2021' i w okolicznościach, które napawają zarząd spółki dominującej optymizmem co do scenariuszy rozwoju sytuacji epidemicznej w Polsce oraz w krajach docelowych destynacji turystycznych objętych ofertą grupy, a tym samym dają podstawy do twierdzenia o możliwości ziszczenia się co najmniej umiarkowanie pozytywnych przewidywań dotyczących wyjazdów w ramach zorganizowanej turystyki wyjazdowej w najbliższym okresie. Optymizm z wiązany jest z realizowanymi, począwszy od końca 2020 roku i w ostatnim czasie postępującymi i przyspieszającymi programami szczepień przeciwko COVID 19, nie tylko w Polsce, ale również w krajach stanowiących punkt zainteresowania potencjalnych klientów Rainbow. Pozytywne założenia związane są też m.in. ze spodziewanym tzw. 'odłożonym popytem' na usług i turystyczne (realizacja wyjazdów turystycznych niezrealizowanych z uwagi na 'drugą' i 'trzecią' falę pandemii COVID-19, determinowana odłożonymi zasobami finansowymi oraz pozytywnymi nastrojami konsumenckimi po względnym powrocie do normalnego funkcjonowania życia społecznego)" - wskazał prezes.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2020 r. wyniosła 29,9 mln zł wobec 26,12 mln zł zysku rok wcześniej.

Rainbow Tours to operator turystyczny zajmujący się sprzedażą własnych imprez turystycznych, pośrednictwem w sprzedaży imprez turystycznych innych touroperatorów, biletów lotniczych, autokarowych, promowych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r.

(ISBnews)