Posiedzenie sądu lekarskiego, które rozpoczęło się w piątek o godz. 11.00, poprzedziła manifestacja zwolenników lekarzy, których dotyczy sprawa.

Mogli publicznie rozpowszechniać informacje niezgodne z aktualną wiedzą medyczną

Zebrani wznosili hasła m.in. „pozwólcie im leczyć”, „Izby lekarskie upadek nauki”, „Izba opresji”. Na transparentach widniały hasła: „Prawi lekarze jesteśmy z wami”, „Dziękujemy za prawdę i odwagę”, „Izby lekarskie to sądy kapturowe”. Uczestnicy zgromadzenia mieli także flagi Polski, oraz zdjęcia lekarzy, w sprawie których prowadzone jest postępowanie. Fotografie medyków opatrzone były podpisem „szlachetny lekarz”.

Reklama

Jak przypomniał w piątek przed rozprawą rzecznik prasowy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej Przemysław Ciupka, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej skierował wniosek o ukaranie 114 lekarzy, którzy między październikiem a grudniem 2020 r. "mogli publicznie rozpowszechniać informacje niezgodne z aktualną wiedzą medyczną i propagować postawy antyzdrowotne".

Wskazał, że sprawa dotyczy podpisania przez medyków "Listu otwartego polskich lekarzy, naukowców i pracowników służby zdrowia do polskich władz oraz mediów z dnia 5 października 2020 r." oraz dwóch apeli "naukowców i lekarzy w sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2". "Każde z tych pism jest dostępne publicznie w internecie. Obwinieni podpisali jedno, dwa lub wszystkie z wyżej wymienionych" - zaznaczył Ciupka.

Sprawą 114 lekarzy zajmą się trzy okręgowe sądy lekarskie

W liście otwartym z 2020 r. m.in. podważono sens prowadzenia szczepień, czy obowiązku stosowania masek ochronnych.

Ciupka wyjaśnił, że - zgodnie z postanowieniem Naczelnego Sądu Lekarskiego - sprawą 114 lekarzy zajmą się trzy okręgowe sądy lekarskie: w Gdańsku, Wrocławiu i w Poznaniu.

"Okręgowy Sąd Lekarski Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, stosując się do postanowienia organu wyższej instancji, wyznaczył termin pierwszej rozprawy na 17 marca. Wniosek o ukaranie skierowany do Okręgowego Sądu Lekarskiego Wielkopolskiej Izby Lekarskiej dotyczy 19 obwinionych" - poinformował rzecznik WIL.

Autor: Anna Jowsa