Dane Eurostatu pokazują, że generalnie zachodnie kraje Unii Europejskiej notują wyższe wskaźniki motoryzacji (samochody osobowe na 1000 mieszkańców) niż kraje z Europy Środowej i Wschodniej. Ale są wyjątki od tej reguły. W Polsce na 1000 mieszkańców przypada 687, co jest najwyższym wskaźnikiem w całej Wspólnocie. Jednak już na szczeblu regionalnym w UE wskaźnik motoryzacji jest bardzo zróżnicowany.

Wskaźniki regionalne są często powiązane z sytuacją gospodarczą, ale mogą na nie wpływać również szczególne okoliczności. Na przykład na wysoki wskaźnik motoryzacji w Dolinie Aosty we Włoszech wpływają korzystne przepisy podatkowe.

Średni roczny wskaźnik wzrostu

Reklama

W latach 2001-2021 najwyższy średni roczny wskaźnik wzrostu liczby samochodów osobowych na 1000 mieszkańców (wskaźnik motoryzacji) wśród członków UE odnotowała Rumunia (+5,4 proc.). Natomiast na drugim miejscu znalazła się Polska. W naszym kraju w ciągu 20 lat liczba samochodów przypadająca na 1000 mieszkańców wzrosła średnio o 4,5 proc.

Na drugim końcu skali znalazła się Szwecja, gdzie w 2021 r. wskaźnik motoryzacji był o 0,3 proc. wyższy niż dwadzieścia lat wcześniej. Wzrost poniżej 1 proc. odnotowały jeszcze Niemcy i Luksemburg (+0,4 proc.), Belgia i Austria (+0,5 proc.), Francja i Włochy (+0,7 proc.), Hiszpania (+0,8 proc.) oraz Malta i Holandia (skok w górę o 0,9 proc.).

Ogólnie rzecz biorąc, w latach 2001-2021 kraje bałtyckie oraz z Europy Środkowej i Wschodniej odnotowały większy wzrost niż zachodnie kraje UE.

Wskaźnik motoryzacji w polskich regionach

W polskich regionach najwięcej samochodów na 1000 mieszkańców jest w Regionie Warszawskim Stołecznym. W Warszawie i najbliższych okolicach przypada 773 samochody osobowe na 1000 mieszkańców. Wskaźnik powyżej 700 aut na 1000 mieszkańców występuje jeszcze w pięciu regionach (mazowieckim, lubuskim, dolnośląskim, opolskim i wielkopolskim). Najmniej aut (607 na 1000 mieszkańców) jest na Podlasiu.