Zysk brutto z działalności operacyjnej wyniósł w III kw. 32,35 mln euro wobec 32,66 mln euro zysku rok wcześniej.

"Marża brutto z wynajmu wyniosła 32 mln euro w III kw. (33 mln euro w III kw. 2019 r.) i 91 mln euro w okresie 9 miec. (94 mln euro w 9 mies. 2019 r.), pomimo negatywnego wpływu COVID-19 w wysokości 2 mln euro w III kw. i 10 mln euro w okresie 9 mies." podano w raporcie.

Zysk z działalności operacyjnej (zysk przed opodatkowaniem i korektą wartości godziwej) wzrósł do 21 mln euro w III kw. (15 mln euro w III kw. 2019 r.).

"W trzecim kwartale 2020 roku zauważyliśmy poprawę wyników operacyjnych, która potrwała do nadejścia drugiej fali pandemii COVID-19. Sektor powierzchni biurowej wykazał się odpornością, natomiast sektor powierzchni handlowej stopniowo powracał do stanu sprzed pandemii, a obroty najemców osiągnęły średnio 87% poziomu z 2019 roku. Utrzymaliśmy wskaźnik wynajęcia na praktycznie niezmienionym poziomie, dzięki skutecznej reakcji naszego zespołu na wyzwania związane z COVID-19. Od strony finansowej inwestycje ukończone w ciągu ostatnich 12 miesięcy pozwoliły nam zrównoważyć spadek przychodów spowodowany pandemią i doprowadziły do wzrostu FFO o 5%, w połączeniu z wysokim odsetkiem regulowanych terminowo należności czynszowych" - powiedział prezes Yovav Carmi, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 42,88 mln euro w III kw. 2020 r. wobec 43,35 mln euro rok wcześniej.

FFO I wzrosło o 5% do 54 mln euro (52 mln euro w 9 mies. 2019 r.), a FFO na akcję wyniosło 0,11 euro. EPRA NAV wyniosła 1,174 mln euro na dzień 30 września 2020 r., przy EPRA NAV na akcję w wysokości 2,42 euro (10,95 zł przy kursie 4,5268 EUR/PLN), podano także.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 16,5 mln euro skonsolidowanej straty netto w porównaniu z 62,91 mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach z działalności operacyjnej w wysokości 121,57 mln euro w porównaniu z 124,63 mln euro rok wcześniej.

"Zysk przed opodatkowaniem i korektami wartości godziwej wyniósł 52 mln euro. Strata netto wyniosła 17 mln euro w okresie 9 mies. 2020 roku. Wynika to przede wszystkim z rozpoznania straty z tytułu aktualizacji wyceny/utraty wartości aktywów w wysokości 67 mln euro (wobec zysku netto z aktualizacji wyceny/utraty wartości aktywów w wysokości 22 mln euro w 2019 roku), w połączeniu z wyższą o 4 mln euro stratą na różnicach kursowych, spadkiem marży brutto na działalności operacyjnej w związku z wybuchem pandemii COVID-19 oraz rozpoznaniem podatku w wysokości 3 mln euro" - wyjaśniono w raporcie.

GTC podało, że przychody z wynajmu w nowych obiektach Ada Mall, Green Heart, ABC I i Matrix A w wysokości 9 mln euro niemal w pełni skompensowały zmniejszenie przychodów o 10 mln euro z tytułu ulg w czynszach w wyniku restrykcji nałożonych przez rządy podczas okresu zamknięcia centrów handlowych oraz obniżek udzielonych przez grupę najemcom powierzchni handlowej w związku z wybuchem pandemii COVID-19, w połączeniu ze spadkiem przychodów z wynajmu po sprzedaży GTC White House w III kw. 2019 r. oraz Neptun Office Center w IV kw. 2019 r. o 3 mln euro.

"Rozpoczęliśmy budowę Sofia Tower 2, biurowca klasy A będącego częścią naszego centrum handlowego Mall of Sofia, a w październiku zakończyliśmy sprzedaż Spiral, w oczekiwaniu na możliwości dalszego rozwoju naszego portfela biurowego w regionie. Skuteczność naszych działań i dobrą sytuację Grupy potwierdza rating inwestycyjny BBB- przyznany przez agencję Scope Ratings, który przeprowadziliśmy przygotowując się do emisji zielonych obligacji na rynku węgierskim" - dodał prezes.

Saldo środków pieniężnych wyniosło 139 mln euro na dzień 30 września 2020 r., podało także GTC.

Grupa GTC jest jedną z czołowych spółek sektora nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej, oferującą powierzchnie biurowe i handlowe. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r.

(ISBnews)