Przypomnijmy, że trwają negocjacje związane z rewizją dyrektywy o efektywności energetycznej budynków (EPBD), która ma m.in. przyspieszyć termomodernizację oraz ustanowić wymogi wobec nowych obiektów.

Według obecnie proponowanych przepisów, wszystkie nowe budynki publiczne powinny być zeroemisyjne od 2026 r., a inwestorów prywatnych ten wymóg zacznie obowiązywać od 2028 r. Ponadto – o ile będzie to technicznie i ekonomicznie wykonalne – wymagane będzie wykorzystanie technologii słonecznych.

Z drugiej strony dużym problemem w Polsce pozostaje niedobór mieszkań dla rodzin, których nie stać na zakup lub wynajem lokalu na rynku komercyjnym. Jednocześnie w najbliższych dekadach będzie postępował proces starzenia się społeczeństwa, co będzie wymagało stworzenia zasobów mieszkaniowych przystosowanych do potrzeb seniorów.

Stawia to duże wyzwanie przed państwem i samorządami, które będą musiały musiały uporać się brakiem lokali zapewniających odpowiednie standardy bytowania dla potrzebujących, a jednocześnie spełniających wysokie kryteria efektywności energetycznej. Ten drugi warunek jest również kluczowy pod względem zapewnienia niskich kosztów eksploatacji.

Reklama

Najpierw diagnoza, potem konkurs

Sposobów na rozwiązanie tych problemów już kilka lat temu zaczęło szukać Narodowe Centrum Badan i Rozwoju (NCBR). Kluczowe było przy tym m.in. zidentyfikowanie tego, że obecne zasoby komunalne samorządów są niewystarczające, a do tego często składające się z budynków o niskim standardzie i nieefektywnych energetycznie.

Natomiast w kontekście seniorów istotne jest to, że ta rosnąca grupa społeczna to często jedno- lub dwuosobowe gospodarstwa, zamieszkujące domy ogrzewane tzw. kopciuchami. Ich sytuacja materialna nie pozwala na wymianę źródeł ogrzewania oraz termomodernizację. Dla wielu seniorów oznacza to ubóstwo energetyczne, a dla otoczenia niską emisję.

Nie zawsze inwestowanie w obiekty będące „energetycznymi wampirami” jest też ekonomicznie uzasadnione. Zwłaszcza, jeśli i tak nie spełniają one potrzeb osób z niepełnosprawnością, a lokum jest znacznie większe od potrzeb mieszkańców.

Jak ma wyglądać budynek? Czy domy będą naszym eksportowym towarem? Jakie mają być koszty? O tym w dalszej części artykułu na portalu WysokieNapiecie.pl