Z sondażu wynika też, że według 23 proc. badanych państwo powinno w pierwszej kolejności wspierać budowę mieszkań na wynajem w przestępnej cenie z możliwością ewentualnego wykupu, a 22 proc sądzi, że państwo powinno wspierać budownictwo komunalne dla osób mniej zamożnych.

Jak podano w raporcie za wspieraniem przez państwo w pierwszej kolejności budownictwa komunalnego częściej opowiadają się najstarsi respondenci w wieku 65 lat i więcej (38 proc.), za budową mieszkań na wynajem – osoby w wieku 55 – 64 lata (31 proc.), a za ułatwianiem zakupu własnych mieszkań – respondenci w wieku 25–34 lata (73 proc.).

"Uwzględniając natomiast sytuację finansową, zauważyć można, że osoby o relatywnie niskich dochodach per capita (do 1999 zł) trochę częściej niż pozostałe uważają, że państwo powinno przede wszystkim wspierać budownictwo komunalne. Zaznaczyć jednak należy, że badani o najniższych dochodach na osobę w rodzinie (do 1499 zł) również ponadprzeciętnie często opowiadają się za ułatwianiem zakupu własnych mieszkań, podobnie jak osoby o najwyższych dochodach (od 3000 zł wzwyż). Natomiast za wspieraniem budowy mieszkań na wynajem nieco częściej niż pozostali są ankietowani o dochodach per capita od 1500 zł do 2999 zł" - wskazano w komunikacie z badań.

Domy do 70 mkw.

Reklama

Jak wskazano, przepisy umożliwiające budowę domów jednorodzinnych na własny użytek do 70 metrów kwadratowych bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę popiera zdecydowana większość badanych (79 proc.), w tym co drugi w sposób zdecydowany. Jedynie co dziewiąty jest im przeciwny (11 proc.).

Według CBOS, projekt ten częściej jest popierany przez mieszkańców mniejszych miejscowości oraz badanych o niższych dochodach per capita. Opowiada się za nim 85 proc. mieszkańców wsi, podczas gdy wśród mieszkańców największych miast odsetki te są niższe – 69 proc. opowiada się za tym rozwiązaniem.

CBOS zauważa, że najsilniej jednak stosunek do nowych przepisów różnicują poglądy polityczne oraz preferencje partyjne. Częściej niż inni popierają je osoby o prawicowych poglądach politycznych (87 proc.), a w potencjalnych elektoratach – zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości (88 proc.), w drugiej kolejności – Konfederacji Wolność i Niepodległość (83 proc.). Z kolei sprzeciw wobec tych przepisów częściej niż pozostali wyrażają identyfikujący się z lewicą, a w elektoratach – popierający Lewicę (30 proc.) oraz Koalicję Obywatelską (26 proc.).

Mieszkanie bez wkładu własnego

Z badania wynika też, że 59 proc. badanych popiera program Mieszkanie bez wkładu własnego – ułatwiający zakup mieszkania na kredyt osobom mającym zdolność kredytową, ale nieposiadającym wystarczającego wkładu własnego.

"Częściej niż pozostali program ten popierają respondenci o niższych dochodach per capita – do 1999 zł (64 proc. – 65 proc. w zależności od kategorii), z wykształceniem zasadniczym zawodowym (69 proc.), mieszkający na wsi (65 proc.) oraz w miastach liczących od 20 tys. do 99 999 mieszkańców (64 proc.). Z kolei sprzeciw wobec niego ponadprzeciętnie często wyrażany jest przez mieszkańców dużych i największych miast (35 proc. – 36 proc. w zależności od kategorii), absolwentów wyższych uczelni (39 proc.) oraz badanych, których dochody wynoszą co najmniej 4000 zł na osobę w rodzinie (49 proc.)" - podano w komunikacie z badań.

Z badania wynika też, że duże znaczenie w tym kontekście odgrywają poglądy polityczne oraz preferencje partyjne. Program ten częściej spotyka się z poparciem zwolenników prawicy niż lewicy (69 proc. wobec 52 proc.), a w elektoratach największych partii politycznych – sympatyków Prawa i Sprawiedliwości (73 proc.).

Badanie przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski