W półtora roku od rynku najemcy do rynku wynajmującego. Tak mogłoby wyglądać najkrótsze podsumowanie zmian na rynku wynajmu mieszkań z ostatnich 18 miesięcy. Napływ uchodźców zza wschodniej granicy to najważniejszy czynnik, który sprawił, że teraz to właściciele mieszkań na wynajem mogą dyktować warunki. Średnia podwyżka czynszów z dużych miast o około jedną czwartą w ciągu roku, na pewno może ich cieszyć. Trzeba jednak pamiętać o jednoczesnym wzroście zyskowności lokat, który zniechęca część potencjalnych inwestorów. W mediach czasem pojawiają się niezbyt realne szacunki rentowności najmu mieszkań. Właśnie dlatego eksperci portalu RynekPierwotny.pl przygotowali realistyczną analizę dotyczącą sześciu największych krajowych miast.

Rentowności brutto mogą być mylące

Reklama

Wcześniejsza wzmianka o nierealistycznych rentownościach najmu dotyczy np. sytuacji, w których taki wskaźnik jest obliczany bez uwzględnienia kosztów wynajmującego, płaconego podatku oraz inflacji, ale często z dodatkowym założeniem odnośnie całorocznego wynajmu. Zastosowanie takiego najprostszego wariantu kalkulacji dotyczącego najmu używanego mieszkania (45 mkw.) z największych miast skutkuje wynikami na poziomie 7,2% - 8,7%. Nie ma jednak żadnej wątpliwości, że te szacunki rocznej zyskowności najmu są mocno zawyżone. Mogą nam one jedynie powiedzieć, w którym mieście relacja czynszów i ceny 1 mkw. wygląda obecnie najlepiej.

Warto wliczyć koszt częściowego remontu

Analiza portalu RynekPierwotny.pl w celu urealnienia wyników wprowadza szereg założeń obliczeniowych. Mianowicie, eksperci RynekPierwotny.pl założyli, że:

  • kupione za własne środki mieszkanie dwupokojowe pod wynajem okazjonalny (45 mkw.) po wliczeniu dodatkowych kosztów zakupu posiadało cenę 1 mkw. taką jak średnia transakcyjna obliczona dla rynku wtórnego z danego miasta (dane NBP z II kw. 2022 r.)
  • czynsz dla właściciela lokalu (zobacz poniższa tabela) nie uwzględnia opłat ponoszonych przez najemcę (np. kosztu mediów i zaliczek na rzecz wspólnoty mieszkaniowej)
  • początkowy czynsz osiąga średni poziom dla M2 o tej wielkości z danego miasta (według informacji GetHome.pl z końca II kw. 2022 r.)
  • czynsz co roku rośnie o 90% stopy inflacji z poprzedniego roku wynoszącej w kolejnych latach odpowiednio: 15%, 10%, 7%, 5% oraz 3%.
  • lokal jest wynajmowany przez 11 miesięcy w roku
  • właściciel po zakupie poniesie koszty związane z częściowym remontem używanego mieszkania (30 000 zł)
  • od przychodów z najmu jest płacony podatek ryczałtowy (stawka: 8,50%)

Poniższa tabela przedstawia przychody i koszty, które po uwzględnieniu przyjętych założeń wpływały na rentowność najmu M2 z sześciu największych miast (Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań i Gdańsk).

ikona lupy />
Najwyższa rentowność wynajmu jest we Wrocławiu / Rynekpierwotny.pl

Pięcioprocentowy zysk całkiem realny

Zastosowanie wymienionych założeń skutkowało obliczoną średnioroczną zyskownością najmu netto na poziomie od 4,2% (Gdańsk) do 5,1% (Wrocław). Mowa o zyskowności najmu z okresu pięcioletniego. Warto też pamiętać, że otrzymane wyniki oprócz podatku od przychodów z najmu uwzględniają wpływ inflacji. To czynnik, którego nie można pomijać w obecnych warunkach. Zgodnie z założeniami, inwestorowi nie udało się wynegocjować podwyżek czynszu, które mogłyby w całości skompensować wpływ inflacji.

Otrzymane wyniki w dość dużym stopniu zależą właśnie od waloryzacji czynszów względem poziomu inflacji. Jeżeli przyjmiemy, że inwestorowi udało się wprowadzić podwyżki pokrywające tylko 50% inflacji z poprzedniego roku, to obliczona rentowność najmu spadnie do poziomu 3,8% (Gdańsk) - 4,6% (Wrocław). Na razie sytuacja sprzyja jednak inwestorom (wynajmującym). Powinni oni pamiętać, że nawet w przypadku tradycyjnego najmu, ustawa o ochronie praw lokatorów pozwala na bezproblemową waloryzację czynszu z wykorzystaniem ubiegłorocznej inflacji (zobacz art. 8a ust. 4e tej ustawy). Przy najmie okazjonalnym oraz instytucjonalnym, przepisy pozostawiają temat podwyżek czynszu do swobodnej negocjacji stron.

Autor: Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl