Poniżej szczegóły:

V 2024
liczba rdr (proc.) mdm (proc.)
Mieszkania, których budowę rozpoczęto 11 924 37,2 -5,2
Mieszkania oddane do użytkowania 8 813 -15,0 -9,8
Mieszkania, na realizację których wydano pozwolenia 16 971 52,3 -0,2
I-V 2024
liczba rdr (proc.)
Mieszkania, których budowę rozpoczęto 66 499 70,1
Mieszkania oddane do użytkowania 47 690 -6,4
Mieszkania, na realizację których wydano pozwolenia 85 009 41,4

Na koniec maja 2024 roku w budowie pozostawało 823,4 tys. mieszkań, tj. o 1,8 proc. więcej niż w analogicznym miesiącu 2023 r. - wynika z szacunku GUS.