Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 796 tys. w październiku wobec 816 tys. miesiąc wcześniej.

W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła we wrześniu 7,4%. 

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec października br. 6,6%. 

Strefa euro

Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 8,8% w październiku br. wobec 8,9% miesiąc wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Rok temu wskaźnik ten wynosił 9,9%.

Konsensus rynkowy wynosił 8,9%.

W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 7,4% w październiku - wobec 7,5% w poprzednim miesiącu i wobec 8,3% rok wcześniej.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.