W stosunku do 993 032 osób przedsiębiorca miał obowiązek dokonywać wpłat, natomiast 81 815 osób zostało objętych PPK dobrowolnie.

KNF podała jednocześnie, że na koniec II kw. PPK objętych było 92% wszystkich osób, co do których przedsiębiorcy mieli obowiązek zgłoszenia do PPK. Na rachunkach na koniec II kw. zgromadzono łącznie 1 433 874 tys. zł, w tym 533 744 tys. wpłynęło w II kw.

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych weszła w życie 1 stycznia 2019 r. Jest ona wdrażana etapami – w zależności od wielkości przedsiębiorstwa zatrudniającego danego pracownika. Od 1 lipca 2019 r. objęła firmy zatrudniające co najmniej 250 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r., a od 1 stycznia 2020 r. firmy zatrudniające co najmniej 50 pracowników, a od 1 lipca - do najmniej 20 pracowników.

Jak informował Polski Fundusz Rozwoju (PFR) pierwszy etap wdrażania PPK obejmował 3,9 tys. największych firm, zatrudniających około 3 mln pracowników. Partycypacja w PPK wyniosła około 40%.

Obecnie trwa drugi i trzeci etap wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych, który ma zakończyć się 27 października 2020 r. (do 10 listopada będą musiały zostać zawarte umowy z pracownikami). W tej fazie PPK adresowane są do 68 tys. firm, zatrudniających około 3,7 mln pracowników. Do 27 października należy wybrać instytucję finansującą, a do 10 listopada zawrzeć umowę z pracownikiem.

Ostatni etap wdrażania (instytucje i mikroprzedsiębiorstwa) zaplanowano na I połowę 2021 roku. Od 1 stycznia 2021 roku PPK mają być kierowane do sektora finansów publicznych i do mikroprzedsiębiorstw (około 800 tys. podmiotów). Zgodnie z założeniami 10 maja mija ostatni termin na zawarcie umowy o PPK.