Na pierwszym miejscu, z wynikiem przekraczającym 80% znalazła się Praga, a na drugim miejscu pojawił się Hamburg, ze wskaźnikiem równym 60%.

Najniższa frekwencja w biurach była w Paryżu, Londynie i Dublinie - po ok. 30% pracowników. Średnia dla 10 miast Europy wynosiła ok. 40% we wrześniu 2021 r. wobec ok. 60% przed pandemią.

"Wprowadzone obostrzenia oraz oczekiwania poszczególnych firm wywarły znaczący wpływ na poziomy wskaźników obłożenia biur w największych miastach Europy w 2021 roku. W Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i większości krajów europejskich zobowiązano pracowników do pracy z domu, a wskaźniki frekwencji były ściśle skorelowane z poziomem zakażeń COVID-19. Liczba osób pracujących w biurze wzrastała wraz z łagodzeniem obostrzeń. Frekwencja wciąż utrzymuje się na relatywnie niskim poziomie. Kolejne fale pandemii powodowały naprzemiennie wzrost oraz spadek poziomu frekwencji pracowników. Powrót do biura uwarunkowany był również końcem sezonu urlopowego oraz powrotem uczniów do szkół" - skomentowano w komunikacie, poświęconym badaniu.

Założenie, że przed pandemią COVID-19 biura były w pełni obłożone, było błędne. Pracownicy w krajach europejskich już wcześniej korzystali z elastycznego modelu pracy w różnym stopniu - wskaźnik obłożenia stanowisk pracy szacowano wówczas na ok. 60%. Eksperci przewidują, że frekwencja pracowników w biurze nadal będzie wzrastała, o ile nie nastąpi gwałtowny wzrost zakażeń, podano również.

Reklama

"Większość firm w Europie deklarowało wrzesień lub październik, jako termin skoordynowanej akcji powrotu pracowników do biur. Docelową datą dla przedsiębiorstw preferujących dłuższą perspektywę jest styczeń 2022 r. Terminy powrotu do biur będą zróżnicowane w poszczególnych krajach i uzależnione od postępu programu szczepień, możliwości przyjęcia trzeciej dawki przypominającej i specyfiki branży. Najemcy z sektora usług finansowych, bankowych i prawniczych będą wracać do biur w kolejnych miesiącach 2021 r., natomiast firmy technologiczne (bardzo uogólniając) odłożą powrót na styczeń 2022 r." - zakończono w informacji.

(ISBnews)